Vietos identiteto raiška vietos plėtros strategijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos identiteto raiška vietos plėtros strategijose
Alternative Title:
Display of local identity in the local development strategies
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 191-200
Keywords:
LT
LEADER; Vietos identitetas; Vietos plėtra; Vietos plėtros strategija; Vietos veiklos grupė.
EN
LEADER; Lithuania; Local action group; Local development; Local development strategy; Local identity.
Summary / Abstract:

LTTeritorinis požiūris yra vienas pagrindinių Europos Sąjungos kaimo plėtros politikos aspektų, kuris akcentuoja būtinybę strateginio planavimo procese atsižvelgti į vietos privalumus, fizinį, žmogiškąjį ir socialinį kapitalą bei gamtinius išteklius. Išskirtinius vietos išteklius paverčiant pranašumu, t.y. panaudojant vietos identitetą, siekiama užtikrinti kaimo vietovių konkurencingumą ir gyvybingumą. Straipsnyje pristatomas vietos identiteto raiškos vietos plėtros strategijose Lietuvoje tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, kokiu lygiu vietos ištekliai yra panaudojami vietos plėtros planavimui 2007–2013 m. laikotarpiu. Tyrimo metu, atliekant sisteminę mokslinės literatūros ir dokumentų analizę, nustatytos vietos identiteto ir vietos plėtros sąveikos teorinės prielaidos, sukurta šios sąveikos vertinimo sistema. Statistinės ir turinio analizės būdu apdorojant vietos veiklos grupių (VVG) parengtas vietos plėtros strategijas, įvertinta, kiek šios strategijos orientuotos į veiklas, užtikrinančias vietos identiteto panaudojimą. [Iš leidinio]

ENThe territorial approach is one of leading dimensions of the European Union's rural development policy, which emphasizes the need for a strategic planning process to be based on local advantages, physical, human and social capital as well as natural resources. Converting the oneness of local resources into advantage, i.e. applying local identity, is supposed to ensure the competitiveness and vitality of rural areas. The aim of the article was to assess the level of exclusive local resources in use for local development planning during the period of 2007–2013. During the research, a systematic literature and document analysis was carried out in order to identify theoretical assumptions of the interaction between local identity and local development. A system of assessment of this interaction was designed. The level of focus of local planning on activities, ensuring the use of local identity, was assessed applying statistical as well as content analysis of local development strategies framed by local action groups (LAGs). [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67466
Updated:
2020-02-11 15:52:33
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: