Ikimokyklinio ugdymo sisteminė kaita Europos Bendrijos ir pokomunistinėse šalyse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo sisteminė kaita Europos Bendrijos ir pokomunistinėse šalyse
Alternative Title:
Sistemic changes of preschool education in European Union and postkomunistic countries
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2001, t. 8, p. 152-162
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialiniai-edukaciniai pokyčiai; Sisteminė kaita.; Social-educational changes; Sistemic changes.
Keywords:
LT
Sisteminė kaita.; Socialiniai-edukaciniai pokyčiai; Socialinis ugdymas / Social education.
EN
Sistemic changes..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama, kaip Europos Bendrijos šalyse vykstantys universalūs švietimo pokyčiai lėmė ikimokyklinio ugdymo sisteminę kaitą, įvertinamas šios kaitos pobūdis pokomunistinėse šalyse ir Lietuvoje. Apžvelgiamos įvairios sisteminių pokyčių tendencijos Europos Bendrijos ir pokomunistinėse šalyse: ikimokyklinio ugdymo kaip visuomenės švietimo posistemės plėtotė, orientacija į tėvų edukacines teises bei galimybės prisidėti prie vaikų ugdymo per modernių suaugusiųjų mikromokymosi modelių įtraukimą į ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimą, ikimokyklinio ugdymo įstaigų tobulinimas siekiant sėkmingai daryti įtaką vaikų ankstyvajai socialinei adaptacijai. Apibūdinamos pagrindinės kaitos tendencijos ir tolesnės šios kaitos projekcijos. Atlikta teorinė analizė ir metaanalizė atskleidė, kad ikimokyklinis ugdymas Europos Bendrijos šalyse grindžiamas bendraisiais švietimo kaitos procesais ir suponuoja sisteminį ikimokyklinio ugdymo kaitos pobūdį, yra orientuotas į naująją visuomenės švietimo filosofiją, įprasminančią suaugusiųjų (tėvų) neformalų mokymąsi vaikų ugdymo institucijose. Ikimokyklinio ugdymo pokyčiai pokomunistinėse Europos šalyse gana lėti, per silpnai plėtojamas tėvų švietimas nepadeda jiems suvokti naujų vaikų ugdymo idėjų ir tėvų dalyvavimo ugdant vaikus galimybių. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo kaitoje pastebima ne itin ryški sisteminės kaitos tendencija, tėvų švietimas yra formalus ir nelemia jų naujųjų pažiūrų į ikimokyklinio ugdymo ryšius su bendraisiais vykstančiais švietimo pokyčiais.

ENNew social democratic models and anthropocentric ideas significant changes in European formal and informal structures of education, and enhanced new model of educating society. Its essence is in the contexts of a person's (a child and adult) continues learning (formal and informal). Being an inherent part of the educational system, a kindergarten becomes an integral institution for the modern children and parents education. This it's importance in the society as a social-educational institution emerges. New meanings of early childhood and new models of humanistic interactions (adults - children) are enhanced by the development of the democratic society. This makes conditions for parents become equal partners with teachers, and participate in the modern development of educational process in the kindergarten. Changes in the social-educational sphere are significant for the creation of a new image of the kindergarten in the society, making it attractive for the parents and community. Thus a flexible, modern, humanistic, based on democratic values social-educational system of adult education is being created in the kindergarten. Equality of rights and equivalence of parents' - teachers' partnership in the strategic expansion of the child development model enhances creation of not only its new model, but also a model of adult education. The latter becomes an important part of the kindergar ten's image. These new social-educational initiatives of the kindergarten give it a proper role in the education of the society, involving parents in the initial education by developing their understanding of social and anthropocentric senses in the educational process. In European (Germany, Great Britain) kindergartens concrete models of adult education (first of all - parents') are being developed.They are adapted to the needs of parents' communities. The new system of system of views of the participants of social-educational process could make the creation of the modern kindergarten possible by taking into consideration global changes for the open society. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16822
Updated:
2018-12-20 22:53:50
Metrics:
Views: 41    Downloads: 18
Export: