Strategija - jos elementai ir sąvokos evoliucija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strategija - jos elementai ir sąvokos evoliucija
In the Journal:
Politologija. 2001, Nr. 4 (24), p. 53-81
Summary / Abstract:

LTTerminas strategija šiuolaikiniame pasaulyje įgauna vis didesnį populiarumą - politikai ir valstybinės institucijos sukuria daugybę strateginių dokumentų, tačiau dažniausiai nurodomi tik siektini tikslai, nebandant jų sieti su turimais ištekliais. Siame straipsnyje pateikiama strategijos sąvokos kilmė, jos evoliucija ir dabartinis vartojimas. Straipsnyje teigiama, kad strategija aukščiausiu valstybiniu lygiu apima visų valstybės išteklių valdymo meną. Strategija nenustato valstybės tikslų, tačiau ji nurodo praktinius politikos įgyvendinimo būdus. Šiuolaikiniame pasaulyje konfliktų pokytis keičiasi, todėl strategijos teorija turi atspindėti naujas realijas. Ypač didėja informacijos vaidmuo, atsiranda naujų kariavimo ar konflikto sprendimų strategijų. [Iš leidinio]

ENIn the modern world the term “strategy” becomes more and more popular – politicians and state institutions create a lot of strategic documents however more frequently only the objectives, which should be strived for are specified, without any attempts to relate the said objectives with the available resources. The article presents the origins of the concept of strategy, its evolution and the present use and states that on the highest, i. e. the state level strategy covers the art of management of all the resources of the state. The strategy does not set the objectives of the state however it defines the practical ways for implementation of policies. The development of conflicts is constantly changing in the modern world therefore the theory of strategies must reflect the new reality. The role of information increases significantly and new strategies for dealing with conflicts come into existence.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Valstybės valdymo makro strategijos formavimas / Artūras Grebliauskas, Giedrius Miliauskas. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2008, Nr. 47, p. 55-71.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12067
Updated:
2018-12-17 10:51:09
Metrics:
Views: 36    Downloads: 14
Export: