Bendravimo ugdymo priemonių efektyvumas dirbant su vaikų globos namų auklėtiniais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendravimo ugdymo priemonių efektyvumas dirbant su vaikų globos namų auklėtiniais
Alternative Title:
The Effectiveness of social contact training in working with wards of Children’s Homes
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 1 (12), p. 137-146
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendravimo ugdymo priemonės; Vaikų globos namų auklėtiniai; Į sprendimus orientuotas konsultavimas; Socialinė pedagogika.
Keywords:
LT
Į sprendimus orientuotas konsultavimas; Socialinė pedagogika; Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children; Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu Lietuvoje daugėja vaikų, praradusių tėvų globą. Šiai problemai skiriama daug dėmesio, kuriamos įvairios programos siekiant pagerinti tokių vaikų psichosocialinį prisitaikymą. Tačiau mokslinių tyrimų, nagrinėjančių globos įstaigose gyvenantiems vaikams teikiamos pagalbos efektyvumą, trūksta. Straipsnyje analizuojami projekto, kurio tikslas buvo nustatyti bendravimo ugdymo priemonių (trumpalaikio į sprendimus orientuoto konsultavimo, intensyvaus bendravimo mokymo stovyklos ir vaikų globos namų personalo mokymų) efektyvumą vaikų globos namuose gyvenantiems paaugliams, rezultatai. Jie rodo, kad ugdant konstruktyvaus bendravimo įgūdžius galima pagerinti paauglių prisitaikymą tarpasmeninių santykių srityje. [Iš leidinio]

ENIn recent times in Lithuania there has been an increase in the number of children who have lost the support of their parents. This problem is receiving a lot of attention; various programs are being created to improve the psychosocial adaptation of such children. However there is a shortage of scientific studies analysing the effectiveness of the help children living in Children’s Homes receive. The article analyses the results of a project aimed at determining the effectiveness of social contact training (short-term solution-oriented consultation, intensive social contact training camps, training for staff of Children’s Homes) on teenagers living in Children’s Homes. It was demonstrated that by developing constructive social contact skills it is possible to improve the adaptation of teenagers in the field of inter-personal relations. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/101
Updated:
2018-12-17 11:31:31
Metrics:
Views: 74    Downloads: 19
Export: