Kompiuterijos skolinių ir jų atitikmenų vartosenos polinkiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompiuterijos skolinių ir jų atitikmenų vartosenos polinkiai
Alternative Title:
Computer loanwords and tendencies of the use of equivalents
In the Journal:
Santalka. 2009, t. 17, Nr. 2, p. 11-16
Keywords:
LT
Atitikmuo; Kompiuterijos svetimybės; Kompiuterijos terminija; Lietuviškų atitikmenų vartosenos polinkiai; Svetimybės; Vartosena.
EN
Computer loanwords; Computer terminology; Currency; Equivalents; Loanwords; Tendencies of the use of equivalents.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriami kompiuterijos skolinių ir jų lietuviškų atitikmenų vartosenos polinkiai tarp studentų ir nustatyti jų pasirinkimą lemiantys veiksniai. Kompiuterijos terminija yra vienas iš naujausių specialiosios terminijos sluoksnių, todėl nėra nusistovėjusi. Daugelis kompiuterijos terminų yra atėję iš anglų kalbos ir jų plitimą stengiamasi riboti, todėl kompiuterijos svetimybės keičiamos į lietuviškus terminus. Tačiau ne visada pavyksta surasti tinkamų pakaitalų. Be to, ne visi specialistų siūlomi nauji terminai prigyja lietuvių kalboje. Konkretaus lietuviško termino pasirinkimą ar atmetimą gali lemti įvairūs veiksniai: termino trumpumas, skambumas, vartosenos patogumas, aiškumas, tikslumas, skolinio įsigalėjimas ir pan. Straipsnyje analizuojami anketiniu būdu apklaustų KTU studentų pateikti duomenys apie 10 kompiuterijos skolinių ir 13 jų atitikmenų vartojimą bei aptariami veiksniai, lemiantys jų pasirinkimą ar atmetimą. Iš anketinio tyrimo duomenų matyti, kad kompiuterijos skolinius respondentai vartoja gerokai dažniau nei jų lietuviškus atitikmenis: skolinius vartoja 60,5%, lietuviškus atitikmenis – 39,5% apklaustųjų. Svarbiausi veiksniai, nulėmę kompiuterijos svetimybių pasirinkimą, yra jų įprastumas ir patogumas. Dažniausiai skolinių respondentai nevartoja, nes šie neįprasti ir ne visiems suprantami. Pasirenkant lietuvišką terminą, svarbiausi yra bendresni, išoriniai veiksniai: suprantamumas, patogumas ir lietuviškumas. Pastebėta, kad kelių žodžių lietuviškam terminui sunkiau konkuruoti su vienažodžiu skoliniu. Be to, vartosenoje lengviau prigyja terminizuoti bendrinės kalbos žodžiai nei naujadarai. [Iš leidinio]

ENIn the paper computer loanwords and tendencies of the use of Lithuanian equivalents among students were explored and the factors determining their choice were defined. The computer terminology is one of the newest sections of special terminology and thus has not yet been established. The larger half of computer terms are adopted from English, the spread of which is being tried to restrain, that is why barbarisms are being replaced by appropriate Lithuanian terms. However, suitable substitutes are not always to be found. Furthermore, not all of the new terms proposed by the specialists establish themselves in the Lithuanian language. The adoption or rejection of a particular Lithuanian term can be defined by various factors: brevity of term, sonority, comfort of use, clarity, fidelity, adoption of the loanword, etc. The paper analyses the data, provided in questionnaires by students of Kaunas University of Technology, about the use of 10 computer loanwords and the use of 1 equivalent and discusses the factors, defining the adoption or rejection of loanwords. [From the publication]

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23591
Updated:
2018-12-17 12:35:56
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: