Panevėžiškių fonetikos raida abipus Latvijos sienos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Panevėžiškių fonetikos raida abipus Latvijos sienos
Alternative Title:
Phonetic development of the Panevėžys dialect on both sides of the Lithuanian-Latvian border
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2002, t. 47, p. 9-18
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Panevėžiškių tarmė; Fonetikos raida; Kalbų sąveika.
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Kalbų kontaktai / Language contacts; Panevėžiškių tarmė; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje rekonstruojami pagrindiniai panevėžiškių tarmės fonetikos raidos bruožai, remiantis vietovardžiais ir asmenvardžiais, užrašytais XVI--XVIII a. Iš viso straipsnyje aptarti 3000 vietovardžių ir 1000 pavardžių užrašymai iš XVI--XVIII a. Linkuvos, Klovainių, Joniškio, Joniškėlio ir kitų bažnyčių knygų. Straipsnyje kreipiamas dėmesys į senojo ilgojo kirčiuoto /a/ siaurinimą, nosinių balsių ir dvibalsių padėtį, nekirčiuotų /i/, /u/ platinimą, kirčio atitraukimą, /l/ depalatalizaciją prieš e tipo balsius, kirčiuotų trumpųjų balsių ilginimą, ilgųjų nekirčiuotų balsių trumpinimą, /ie/, /uo/ monoftongizaciją, nekirčiuotų supriešakėjusių balsių /a/, /u/ virtimą /i/, /i/, /u/, /e/, /a/ redukciją galiniuose skiemenyse, balsių įterpimą į galinius priebalsių junginius prieš /l/, /r/, /m/, /n/, /v.

ENIn the article an attempt is made to reconstruct the main features of the phonetic development of the Panevėžiškiai dialect on the basis of place names and personal names recorded between the 16th and 18th centuries. Attention is paid to: the narrowing of long stressed /a:/; the treatment of nasal vowels and diphthongs; the broadening of unstressed /i/, /u/; stress retraction; depalatalisation of /l/ before e-type vowels; lengthening of short stressed vowels; shortening of long unstressed vowels; monophthongisation of /ie/, /uo/, change of fronted unstressed /a/, /u/ to /i/; reduction of /i/, /u/, /e/, /a/ in final syllables; vowel insertion in clusters ending with /l/, /r/, /m/, /n/, /v. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16075
Updated:
2018-12-17 11:01:44
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: