Vidurio Lietuva VIII-XII amžiais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidurio Lietuva VIII-XII amžiais: disertacija
Alternative Title:
Central Lithuania in the 8-12th centuries
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
[157] lap
Notes:
Daktaro disert. (humanit. mokslai) - Vilniaus universitetas, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
1 amžius; 10 amžius; 11 amžius; 12 amžius; 2 amžius; 3 amžius; 4 amžius; 5 amžius; 6 amžius; 7 amžius; 8 amžius; 9 amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTCentrinės arba Vidurio Lietuvos etnokultūrinė sritis išsiskiria nuo II-o amžiaus. Ją apibrėžė geografinė aplinka ir palankios komunikacijos sąlygos. Dar stipriau krašto raidą jos įtakojo vėlesniame, VIII-XII amžių laikotarpyje. VI-VII amžių laikotarpyje čia visuotinai išplinta mirusiųjų deginimo paprotys. Iš tyrimų medžiagos aiškėja šio papročio formų įvairovė, padedanti atskleisti kultūrinių įtakų kryptis. Kapuose randamos įkapės liudija apie svarbaus regioninio centro egzistavimą, tą patvirtina ir laidojimo papročių palyginimas su Baltijos pajūrio kraštais. Objektų (piliakalnių, laidojimo paminklų) kartografija atskleidžia krašto teritorinę struktūrą bei atskirus teritorinius vienetus – žemes ir jų pobūdį. Svarbus savitas šio krašto bruožas buvo žirgų kapai ir atskiri žirgams skirti kapinynai. Žirgų kapų specifika liudija apie sudėtingą žirgų aukojimo tradicijos kilmę, nuoseklią raidą, kultūrinių tradicijų pernašą bei galiausiai besiformuojantį apibrėžtą aukojimo ritualą. Tai leidžia galvoti apie ritualo užsakovą – vietinį valdovą besiremiantį ginkluotos kariaunos būriu. Nagrinėjam medžiaga liudija buvus čia besiformuojančios administracinės struktūros židinį. [Iš leidinio]

ENEthno cultural area of Central Lithuania distinguished from the 2nd century. It was determined by the geographical environment and favourable conditions for communications. These factors caused even stronger impact on the evolution of the region later in the 8-12th centuries. In the 6-7th centuries the tradition of the cremation of the dead spread throughout the region. Materials of researches indicate variety of forms of this tradition that help reveal directions of cultural origins. Shrouds found in tombs witness that it used to be an important regional centre, it is also confirmed by comparison of burial traditions with other regions along the Baltic Sea shore. Cartography of objects (sites of ancient settlements, burial monuments) reveals territorial structure of the region and separate territorial units, i.e. lands and their character. An important trait of this region was tombs of horses and separate graveyards for horses. Features of the horse graves witness about a sophisticated origin of the tradition of sacrificing of horses, its consecutive evolution, continuity of the cultural traditions and the ultimately formed rite of sacrifice. This enables it to speculate about the sponsor of the rite: local headman supported by an armed troop. The analysed material indicates the region was a source of a forming administrative structure.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11408
Updated:
2022-02-07 20:09:08
Metrics:
Views: 56
Export: