Hamburgo kultūros radiniai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hamburgo kultūros radiniai Lietuvoje
Alternative Title:
  • Finds of the Hamburgian culture in Lithuania
  • Находки гамбургской культуры в Литве
In the Journal:
Lietuvos archeologija . 2002, t. 23, p. 163-186
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Hamburgo kultūra; radiniai
EN
Hamburgian culture
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Hamburgo kultūros radiniai, jų pagrindiniai bruožai ir tipai. Šiuo metu neišsamūs duomenys leidžia tvirtinti, jog Lietuvoje iš tikrųjų rasta Hamburgo kultūros radinių, tačiau jų datavimas ir interpretavimas vis dar išlieka problemiškas. Turimi radiniai išsiskiria iš kitų vėlyvesniųjų radinių, kurių ankstyviausi gali būti datuojami Aleriodo viduriu - antrąja puse ir priklausytų Bromės kultūrai. Už pastaruosius aptariami radiniai yra žymiai ankstesni. Jie gali būti datuojami Biolingo viduriu - antrąja puse remiantis analogijomis iš Šiaurės Vokietijos, Olandijos, Danijos bei Lenkijos. Vienas iš galimų Hamburgo kultūros medžioklių atkeliavimas į Lietuvą kelių yra klajojimas jau regresuojančio marginalinio senslėnio Švenčionėliai - Vilnius - Merkinė - Varšuva - Berlynas - Hamburgas pakrantėmis. Antrasis jų galimas kelias į Lietuvą, tačiau žymiai sunkesnis, vedė šiuo metu esančia keleto - keliolikos metrų gylyje Baltijos ledyninio ežero pietine pakrante. Ateityje tikimasi surasti žymiai gausesnių radiniais Hamburgo kultūros gyvenviečių.

ENThe article analyzes the Hamburg art findings, their main types and characteristics. The data, which are still not sufficiently comprehensive, provide the possibilities to state that certain Hamburg pieces of art have really been found in Lithuania, however, their interpretation and dating still remain problematic. The available findings distinguish among other later findings, the earliest of which could be dated as far as the middle – second half of Aleroid and belong to the Brome culture. The findings in question are far older than the aforementioned. Referring to the analogies, found in the Northern Germany, the Netherlands, Denmark and Poland they could be dated as far as the middle – the second half of the Bioling. One of the possible paths of coming of the examples of the Hamburg culture to Lithuania is along the coasts of the regressing marginal range of Švenčionėliai - Vilnius - Merkinė - Warsaw - Berlin - Hamburg. Another possible path of the articles to Lithuania, which is much more difficult, is along the Southern bank of the Baltic glacial lake at the depth of several meters. In the future is it expected to find more Hamburg culture settlements.

ISSN:
0207-8694, 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15378
Updated:
2018-12-20 22:56:01
Metrics:
Views: 32    Downloads: 19
Export: