Lyngby Points in Eastern Europe

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lyngby Points in Eastern Europe
Alternative Title:
Liungbiu tipo strėlių antgaliai Rytų Europoje
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2002, t. 5, p. 83-93
Keywords:
LT
Akmens amžius; Baltarusija (Belarus); Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Ikonografija / Iconography.
Summary / Abstract:

LTStudijos pagrindinis tikslas – išanalizuoti įkotinius antgalius iš radinių kompleksų Rytų Europoje, siejamus su Liungbiu kultūrine tradicija. [...] Rytų Europoje yra kelios Liungbiu tradicijai priskiriamos archeologinės kultūros: Pabaltijo Madleninė, Grensko Baltarusijoje, Krasnoseljės Ukrainoje, Podolo Valdajaus aukštumose. Šis kultūrinis reiškinys yra siejamas su plačiomis šiaurės elnių medžiotojų migracijomis. Keli techno-tipologiniai bruožai aptinkami visose šiose Liungbiu kultūrinės tradicijos grupėse. Visų pirma, tai tiesioginio „kieto“ skėlimo technika, naudojama didelėms netaisyklingoms skeltėms ir nuoskaloms išgauti. Specifinio tipo įkotiniai antgaliai iki šiol išlieka pagrindiniu kriterijumi išskiriant lokalinius variantus ir chronologines sekas kultūrų raidoje išskirti. Atsižvelgiant į antgalių įvairių matmenų kiekybines reikšmes, reikšmingiausias požymis – tai antgalio ruošinio dydis. [...] Podolo kultūros kompleksuose galima išskirti 5 tipų įkotinius antgalius. [...] Lyginamoji įkotinių antgalių analizė parodė, kad pagal savo parametrus Podolo gyvenviečių antgaliai yra labai panašūs į Bromes kultūros išvystytos stadijos gyvenviečių antgalius. Tai įrodo Valdajaus aukštumų vėlyvojo paleolito gyvenviečių ir Bromės-Liungbiu kultūros artumą. [...] Pagal morfologinius požymius įkotiniai antgaliai iš Valdajaus aukštumų labiausiai panašūs į Ukrainos ir Baltarusijos grupių antgalius. Kitas išsiskyręs junginys apima Lietuvos, Nemuno baseino ir Dnepro aukštupio gyvenviečių antgalius. Valdajaus aukštumos antgalių tipologiniuose skirtumuose greičiausiai atsispindi jų evoliucija chronologine prasme. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akmens amžius; Ankstyvasis mezolitas; Bromės/Liungbiu kultūra; Finalinis paleolitas; Liungbių tipo strėlių antgaliai; Rytų Europos šalys (Eastern Europe states); Tipologinis klasifikavimas; Įkotinių antgalių morfologija; Bromme/Lyngby Culture; Early Mesolithic; Eastern Europe; Final Palaeolithic; Lyngby Points; Morphology of tanged points; Stone age; Typological classification.

ENThe main goal of the study is to analyse tanged points related to the Lyngby cultural tradition from complexes of findings in Eastern Europe. Eastern Europe has several archaeological cultures attributed to the Lyngby tradition, which are as follows: Baltic Magdalenian, Grensk in Belarus, Krasnoselye in Ukraine and Podol in the Valdai Hills. This cultural phenomenon is linked to wide migrations of reindeer hunters. Several techno-typological features are found in all these groups belonging to the Lyngby cultural tradition. First of all, it is a technique of a direct “hard” cleavage which was used to get large irregularly-shaped cleaved pieces and splinters. So far a specific type of tanged points has remained a key criterion for singling out local variants and chronological sequences in the development of cultures. Taking into consideration values of points’ various measurements, the size of a point’s blank is the most significant feature. Five types of tanged points can be singled out in complexes of Podol culture. The comparative analysis of tanged points has indicated that, by their parameters, points from Podol settlements are very similar to those from settlements of the stage developed by Bromme culture. This proves that settlements of the Upper Paleolithic in the Valdai Hills and the Bromme-Lyngby culture were close. By morphological features, tanged points from the Valdai Hills are the most similar to points from groups in Ukraine and Belarus. Another prominent combination consists of points from settlements in Lithuania, the Neman River basin and the upper reaches of the Dnieper River. Typological differences of points from the Valdai Hills probably reflect their evolution in chronological terms.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19687
Updated:
2018-12-20 22:56:09
Metrics:
Views: 36    Downloads: 3
Export: