Etninis nepakantumas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje : komentarai internete

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninis nepakantumas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje: komentarai internete
Alternative Title:
Ethnic intolerance in the Litjuanian internet media: comments on the internet
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2006, Nr.1, p. 45-58
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Internetas / Internet; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTDemokratiškoje valstybėje spaudos, žodžio laivė, naujienų pateikimas tiesiogiai siejami su socialine atsakomybe, integracija ir tolerancijos plėtra. Tačiau visuomenėje netyla diskusijos apie etninių grupių diskriminaciją, etninio nepakantumo apraiškas žiniasklaidoje, ieškoma efektyvių būdų užkirsti kelią rasizmui, ksenofobijai ir kitoms internete skleidžiamoms etninės netolerancijos formoms. Žiniasklaidos veikla reglamentuojama remiantis įstatymais, teisinėmis, profesinio reguliavimo normomis. Internetinės žiniasklaidos ir komentarų naujienų portaluose atvejis – naujas žvilgsnis į viešąjį diskursą. Daugialypė, interaktyvi, laisva internetinė žiniasklaida – specifinė etninio nepakantumo apraiškoms jautri erdvė. Tyrimo objektas – etninio nepakantumo fenomenas. Etninis nepakantumas – visuomenėje vis dar prieštaringai suvokiama ir vertinama tema, o naujienų portalų komentaruose aptinkamos nepakantumo bei netolerancijos apraiškos tik pastaruoju metu ėmė susilaukti didesnio visuomenės ir pačios žiniasklaidos dėmesio. Straipsnyje pristatomoje straipsnių komentarų atveji studijoje atkreipiamas dėmesys į atvirų etninio nepakantumo apraiškų sklaidą internete. Pagrindiniai žodžiai: Etninis nepakantumas, internetinė žiniasklaida, komentarai internete. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Internetas; Ksenofobija.

ENFreedom of the press and word in democratic state as well as presentation of news are directly linked with social responsibility, integration and development of tolerance. However society-based discussions regarding discrimination of ethnic groups, manifestations of ethnic intolerance in mass media occur in line with searching of effective ways to prevent racism, xenophobia and other forms of ethnic intolerance available in the internet. Activity of mass media is being regulated on the basis of laws, legal norms and norms of professional regulation. Websites of internet mass media and comments is new glance towards public discourse. Multimedia, interactive and free internet mass media is the specific area sensible for manifestations of ethic intolerance. Subject of the research is phenomenon of ethnic intolerance. Ethnic intolerance is a subject still ambivalently understood and assessed, and manifestations of intolerance available in comments of news websites only recently gained attention of society and the mass media itself. The study of comments of article introduced in this study focuses on spread of manifestations of ethnic intolerance in the internet.

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1517
Updated:
2021-03-08 11:06:41
Metrics:
Views: 59    Downloads: 7
Export: