Gretimų garsų įtaka balsių kiekybei pietinių vakarų aukštaičių tarmėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gretimų garsų įtaka balsių kiekybei pietinių vakarų aukštaičių tarmėje
Alternative Title:
Influence of adjacent sounds upon the quantity of vowels in the south-western Aukštaitian dialect
In the Journal:
Kalbotyra. 2000, t. 48 (1)- 49 (1), p. 63-70
Keywords:
LT
Balsis; Gretimų garsų įtaka balsių kiekybei; Kiekybė; Pietiniai vakarų aukštaičiai; Pietinių vakarų aukštaičių tarmė; Priebalsis; Skiemuo.
EN
Consonant; Quantity; South-Western Aukštaitian; South-western Aukštaitian Dialect; Syllable; The Influence of Adjacent Sounds Upon the Quantity; Vowel.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atliekamu eksperimentiniu tyrimu siekiama nustatyti priebalsių skardumo ir gretimo skiemens ilgumo įtaką vakarų aukštaičių kauniškių balsių kiekybei. Kalbininkai yra seniai pastebėję kokybinius garsų pokyčius, kuriuos lemia gretimi garsai. Taipogi teigiama, kad bendrinėje kalboje balsiai ar dvibalsiai po skardžiųjų priebalsių esą šiek tiek ilgesni negu po dusliųjų, tačiau tas trukmės skirtumas tyrinėtojų statistiškai neįvertintas, be to neužsimenama apie tolesnio priebalsio skardumo įtaką balsių kiekybei. Apibendrindama tyrimo rezultatus autorė teigia, jog pietinių vakarų aukštaičių tarmėje balsiai trumpiausi tarp dusliųjų priebalsių, ilgesni tarp skardžiųjų ir ilgiausi tarp balsingųjų priebalsių. Vidinių balsių trukmei įtakos turi ne ankstesnio, o tolesnio priebalsio skarduotas: prieš dusliuosius priebalsius balsiai trumpesni negu prieš skardžiuosius ar balsinguosius. Tačiau galūnės balsių ilgumas priklauso nuo ankstesnio priebalsių skardumo: po dusliųjų priebalsių balsiai trumpėlesni negu po skardžiųjų ir balsingųjų priebalsių. Kirčiuotų kamieno ir galūnės balsių trukmei gretimo skiemens ilgumas įtakos neturi. Nekirčiuoti kamieno balsiai (ypač ilgieji) prieš tolesnį ilgąją skiemenį trumpesni negu prieš trumpąjį. Tarmėje pastebėta tik tendencija po ilgojo kirčiuoto skiemens nekirčiuotus galūnės balsius tarti trumpesnius negu po trumpojo kirčiuoto skiemens. Galūnės balsių trukmės skirtumas po tvirtapradžio ir trumpojo kirčiuoto skiemens ryškesnis negu po tvirtagalio ir trumpojo skiemens, o nuo ankstesnio skiemens priegaidės galūnės balsių kiekybė nepriklauso.

ENThe paper analyses the dependence of the vowel length upon the voiced consonants and the adjacent syllable length in the south-western Aukštaitian dialect. The results of the research show that the word-middle vowels are the shortest before the voiceless consonants, longer before the voiced consonants and the longest before the sonorants. The voiced consonant in post-position, but not in prc-position, influences the length of a word-middle vowel: the vowel is longer when it is preceded by the voiceless consonant rather than voiced or vocal. The length of the word-end vowel, however, depends on the preceding voiced consonant: the word-end vowels are shorter when preceded by voiceless consonants or sonorants.The length of the adjacent syllabic was not observed to have any influence on the stressed stem or word-end vowel duration. Unstressed word-middle vowels are shorter if they are followed by a long ending. The experiment demonstrated that there is a tendency to pronounce unstressed word-end vowels shorter if they are preceded by a long stressed syllabic rather than a short one. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15040
Updated:
2018-12-17 10:42:38
Metrics:
Views: 59    Downloads: 1
Export: