Perception of country of brand origin and country of product manufacturing among Lithuanians and emigrants from Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Perception of country of brand origin and country of product manufacturing among Lithuanians and emigrants from Lithuania
In the Journal:
Organizations and markets in emerging economies. 2010, Vol. 1, no. 2(2), p. 108-122
Keywords:
LT
Besivystančios šalys; Emigrantai (Diaspora); Gamybos šalis; Išsivysčiusios šalys; Kylančios ekonomikos; Prekybos ženklo kilmės šalis; Prekės ženklas; Prekės ženklo kilmės šalis.
EN
Brand; Brand country of origin; Country of brand origin; Country of manufacturing; Developed countries; Developed country; Emerging economies; Emigrants; Immigrants.
Summary / Abstract:

LTNors produkto kilmės šalies klausimą tyrinėjo daug tyrinėtojų, dėl globalizacijos vartotojai sunkiau nei bet kada anksčiau pastebi kilmės šalį. Todėl rinkodaros specialistai vėl diskutuoja šiuo klausimu, ypač akcentuodami skirtumą tarp šalies gamintojos ir prekės ženklo kilmės šalies. Šalies gamintojos poveikis ir prekės ženklo šalies įvaizdis skirtingose šalyse yra skirtingas, tai sąlygoja visa eilė veiksnių, dažnai susijusių su kultūra ar subkultūromis. Viena iš tokių subkultūrų gali būti formuojama imigrantų, kurių suvokimas apima jų motininės šalies bruožus, sumaišytus su šalies šeimininkės bruožais. Pagrindinis šio straipsnio tikslas buvo įvertinti lietuvių, gyvenančių Lietuvoje (kaip besivystančios ekonomikos šalyje), ir emigrantų, gyvenančių pasirinktose šalyse (Airijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Suomijoje), požiūrius į kilmės šalies svarbą. Tyrimui buvo pasirinkti trys prekės ženklai: Panasonic, LG ir BEKO ir respondentams buvo pateikti trys skirtingi atvejai. Tyrimo rezultatai rodo, kad bendru atveju, labiau išsivysčiusių šalių, kaip televizorių gamintojų, įvaizdis yra geresnis negu mažiau išsivysčiusių. Nuomonių apie prekės ženklo kilmės šalį analizė atskleidė, kad prekės ženklai iš išsivysčiusių šalių buvo geriau vertinami nei kilę iš besivystančių ekonomikų. Be to, analizė parodė, kad respondentai, kurie gyvena besivystančios ekonomikos šalyje, turi labiau pozityvų požiūrį į tirtus prekės ženklus, negu emigrantai išsivysčiusiose šalyse.

ENAlthough an issue of the product's country of origin was analysed by many researches, because of globalisation it is harder then ever to notice the country of origin. Therefore marketing specialists have discussion on the issue again. They especially emphasize the difference between the producing country and the country of origin of the brand. An influence of the producing country and the image of the brand's country is different in different countries. It is conditioned by many factors which are usually related to culture and subcultures. One of such subcultures may be formed by immigrants whose understanding consists of the features of their mother country and the features of the country where they live. The main aim of the article is to evaluate the attitudes of Lithuanians who live in Lithuania (as a country of the developing economy) and emigrants who live in chosen countries (Ireland, UK, and Finland) to the importance of the country of origin. Three brands were chosen for the research: Panasonic, LG and BEKO. Respondents were given three different cases. The research results revealed that in a common case the image of more developed countries such as television producers is better than those who are less developed. An analysis of opinions about the country of origin of the brand revealed that brands from developed countries were evaluated better than the ones from the developing economies. Moreover, respondents who live in countries with developing economies have a more positive attitude to analysed brands than emigrants in the developed countries.

ISSN:
2029-4581
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28244
Updated:
2018-12-17 12:49:02
Metrics:
Views: 4
Export: