Šiaulių apskrities ilgalaikių bedarbių padėties pokyčiai darbo rinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių apskrities ilgalaikių bedarbių padėties pokyčiai darbo rinkoje
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2011, Nr. 21, p. 44-54
Keywords:
LT
Pakruojis; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Darbo rinka / Labour market.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami ilgalaikių bedarbių padėties pokyčiai ir juos lemiantys veiksniai. Straipsniu siekiama atskleisti, kokie objektyvūs ir subjektyvūs veiksniai lemia ilgalaikį nedarbą; patvirtinama kelta hipotezė, kad vienodai stipriai veikia tiek subjektyvūs, tiek objektyvūs veiksniai. Apibendrinus atliktų mokslinių tyrimų rezultatus, galima teigti, kad Šiaulių apskrityje ilgalaikiams bedarbiams plačiai taikomos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, kurių dėka daugiau nei pusė ilgalaikių bedarbių įsidarbino. Galima teigti, kad pagrindiniai objektyvūs veiksniai, lemiantys ilgalaikių bedarbių skaičių, yra Šiaulių apskrities bendrasis vidaus produktas ir užimtumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ilgalaikiai bedarbiai; Darbo rinka; Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės; Long-term unemployment; Labor market; Labor market policy.

ENArticle deals with changes in long-term unemployment and theirs determinants. Dynamics and structural analysis showed that changes of long-term unemployed is uneven. The biggest number of long term unemployed registered in the Siauliai labor exchange, while the smallest number of these unemployed was registered in the Pakruojis labor exchange. Analysis of relationship between long-term unemployed and theirs determinants (objective and subjective factors) confirms the hypothesis that long-term unemployment is stipulated equally both subjective and objective factors. It can be argued that the main objective factors influencing the long-term unemployed in county of Siauliai is gross domestic product and employment, while main subjective factors influencing the long-term unemployed is number of unemployed business licenses, theirs marital status and number of long-term unemployed into various employment programs. Summarizing the research results can be affirm that active labor market policy has been widely used for prevention of long-term unemployed. These measures of labor market policy hepl to employ more than half of the long-term unemployed. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42669
Updated:
2020-02-27 13:12:41
Metrics:
Views: 30    Downloads: 4
Export: