Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčio vaiko vertinimo kontroversijos: įvertinimas ir nuvertinimas?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčio vaiko vertinimo kontroversijos: įvertinimas ir nuvertinimas?
Alternative Title:
Controversy of assessment of the child with special educational needs: evaluation or devaluation
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 161-166
Keywords:
LT
Specialieji ugdymosi poreikiai; Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai.
EN
Special education needs; Child with special educational needs.
Summary / Abstract:

LTVaikų specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) įvertinimas yra vienas pirmųjų ir svarbiausių ugdymo proceso etapų. Vertinamieji sprendimai, ypač diagnozė, daro įtaką asmens identiteto raidai ir gyvenimo kokybei. Straipsnyje apibūdinamas tyrimas, kurio probleminiai klausimai yra: kaip PPT specialistai suvokia savo vaidmenį vertinimo, tarpininkavimo, konsultavimo ir ugdymo procese; kokią įtaką vertinimo turinio prioritetai daro ugdymo proceso dalyvių metodologinėms nuostatoms? Tyrimo tikslas – įvertinti PPT specialistų veiklą (psichopedagoginį vertinimą, konsultavimą ir tarpininkavimą) metodologinių nuostatų realizavimo aspektu. [Iš leidinio]

ENEvaluation of special educational needs of children is one of the primary and important stages of the educational process. Evaluation-related solutions, especially the diagnosis, extend influence upon the development of the identity and life quality of the individual. The article describes the research embracing the following problematic questions: how do specialists of pedagogical psychological services perceive their role in the process of evaluation, mediation, consulting and education?; what influence is made by the evaluation content priorities on the methodological approach of the participants of educational process? The aim of the research is to evaluate the activity of specialists of pedagogical psychological services (psycho-pedagogical evaluation, consulting and mediation) in terms of the implementation of methodological approach.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5830
Updated:
2018-12-17 11:39:24
Metrics:
Views: 29    Downloads: 12
Export: