Lietuvių tradicinio dainavimo dermių kitimas ekvitonikos ir diatonikos santykio aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tradicinio dainavimo dermių kitimas ekvitonikos ir diatonikos santykio aspektu
Alternative Title:
Development of musical scales in Lithuanian traditional singing: equitonics vs diatonics
In the Journal:
Res humanitariae. 2013, t. 13, p. 7-22
Keywords:
LT
Akustinė analizė; Diatonika; Diatoninis kontrastas; Dies dainos; Ekvitonika; Klasterinė analizė; Lietuvių liau-; Lietuvių liaudies dainos; Senovės graikų dermės.
EN
Acoustical analysis; Ancient Greek modes; Cluster analysis; Diatonic; Diatonic contrast; Diatonics; Equitonics; Ithuanian folk songs; Lithuanian folk songs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama lietuvių tradicinio dainavimo dermių kaita XX a. Apžvelgiami skirtingi etnomuzikologų požiūriai į tradicinės muzikos dermes. Lietuvoje įsigalėjusiai „senovės graikų" diatoninių dermių paradigmai priešpriešinamas alternatyvus „laisvai sudarytų“ dermių su kitokiais nei pustonis ir tonas intervalais požiūris. Nediatoninės dermės, artimos ekvitonikai (vienodų intervalų struktūrai), aptinkamos ne tik kitų Europos tautų muzikoje, bet dažnos ir lietuvių vokalinėje tradicijoje (ypač senesnio laikotarpio įrašuose). Tirta 30 liaudies dainų įrašų iš skirtingų laikotarpių. Atlikti akustiniai matavimai ir apskaičiuotos dainų dermės. Diatoninio kontrasto metodu kiekybiškai įvertintas dermių ekvitoniškumas / diatoniškumas. Klasterinės analizės metodu nustatytos skirtingų dermių galimos grupės. Tyrimu siekta išsiaiškinti ekvitonikos ir diatonikos santykį lietuvių liaudies dainose skirtingais XX a. laikotarpiais. [Iš leidinio]

ENMusical scales in the Lithuanian vocal tradition and their transformations in the 20th century arediscussed. Different ethno-musicological viewpoints of traditional music scales are reviewed. An alternative viewpoint of "loosely-knit" scales with intervals differing from tones and semitones is presented, in contrast to the paradigm of "Ancient Greek" diatonic modes, which is still prevalent in Lithuania. Non-diatonic scales with properties similar to equitonics (an equidistant scale) are found in some European folk musics, as well as in the Lithuanian vocal tradition (including old recordings). Thirty folk song recordings from different periods were explored. Acoustical measurements were performed and the scales were evaluated. The method of diatonic contrast was applied to quantify the equitonics / diatonics of the scales. Cluster analysis was applied to identify possible groups of the dif ferent scales. Research was carried out to find out the ratio of equitonics and diatonics in Lithuanian folk songs from different periods of the 20th century. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52792
Updated:
2020-03-26 16:41:11
Metrics:
Views: 65    Downloads: 2
Export: