Sutartinių intervalika: šiuolaikinis atlikimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutartinių intervalika: šiuolaikinis atlikimas
Alternative Title:
Intervals in Sutartinės: contemporary performance
In the Journal:
Res humanitariae. 2011, t. 9, p. 110-123
Keywords:
LT
Akustinė analizė; Balsų sudaužimas; Dermė; Intervalai; Intonavimo stabilumas; Netemperuotas atlikimas; Psichoakustinis šiurkštumas; Sutartinė; Šiuolaikinis atlikimas; Tautosaka / Folklore; Temperacija.
EN
Acoustic analysis; Acoustical analysis; Contemporary performance; Harmony; Intervals; Lithuanian folklore; Non-tempered performance; Psychoacoustical roughness; Stability of intonation; Temperament; Vocal clash.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami senojo sutartinių giedojimo intervalikos dėsningumai ir tiriama, kaip jie atsiskleidžia šiuolaikiškai atliekant sutartines. Pažymimi tokie dėsningumai: dermės skirtumai nuo tolygiosios temperacijos (tendencija intonuoti šiek tiek siauresnes sekundas už temperuotąją didžiąją sekundą), šių skirtumų ir psichoakustinio šiurkštumo reiškinio sąsajos, nevienodas įvairių dermės garsų intonavimas (skirtingas intonavimo stabilumas rodo savitą dermės sandarą). Atlikus garso įrašų akustinę analizę nustatyta, kad šiuos intervalikos savitumus intuityviai ar sąmoningai perkeliant į šiuolaikinį atlikimą veikia du reiškiniai – harmoninių ir melodinių intervalų suvokimas (ir atlikimas). Mikrotoninės modifikacijos atliekant harmoninius intervalus nesukelia didelių problemų, jų tendencijos atitinka gero balsų „sudaužimo“ estetiką. Melodinių intervalų „netemperavimas“ yra sunkesnė užduotis, tai rodo sutartinėms būdingos melodinės neutraliosios tercijos intonavimo sunkumus. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses the regularities of intervals in the old-style sutartinė singing and explores how they manifest in their contemporary performance. The following regularities are indicated: deviations of the musical scales from the equal temperament (the tendency to perform the seconds slightly narrower than the tempered whole tone), the links between these deviations and the psychoacoustic phenomenon of roughness, and the differences in the performance of scale steps (different stability of the intonations shows peculiar scalar structure). The acoustic analysis of sound recordings leads to the conclusion that transfer (either conscious or unconscious) of these peculiarities of the musical scales to the contemporary performance is influenced by two phenomena, namely, by perception (and production) of harmonic and melodic intervals. Microtonal modifications in the performance of the harmonic intervals do not cause significant problems, and their tendencies correspond to aesthetics of the best vocal “clash”. In contrast, the “non-tempered” melodic intervals are more difficult to perform. This means the difficulties in the performance of the melodic neutral third characteristic of sutartinė.

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32667
Updated:
2018-12-17 13:05:48
Metrics:
Views: 35    Downloads: 15
Export: