Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918-1940 metais : dokumentų rinkinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918-1940 metais: dokumentų rinkinys
Alternative Title:
Idea and practice of the unity of the Baltic States: 1918-1940
Editors:
Butkus, Zenonas, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008.
Pages:
882 p., [8] iliustr. lap
Series:
Lietuvos užsienio politikos dokumentai. 1918-1940 metai
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Sovietų okupacija 1940-1941; Baltijos Antantė; Baltijos sąjunga; Baltijos šalių konferencija; Estijos Respublika; Latvijos Respublika; Lietuvos Respublika; Užsienio politika / Foreign politics; Vyriausybė.
EN
Conference of the Baltic States; The Baltic Entente; The Baltic Union; The Government; The Republic of Estonia; The Republic of Latvia; The Republic of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje publikuojami teminiu principu sukaupti dokumentai, liudijantys Lietuvos, Latvijos ir Estijos vienybės idėjos kilmę ir puoselėjimą, bei jos įgyvendinimo praktiką pirmosios modernios Nepriklausomybės laikais. Tai pirmas bandymas viename dokumentų rinkinyje pateikti šaltinius, atspindinčius trijų Baltijos valstybių (tarpais įsijungiant ir Lenkijai su Suomija) pastangas sukurti politinę, karinę ir ekonominę sąjungą. Dauguma dokumentų skelbiami pirmą sykį. Tai pasiuntinių ataskaitos, pranešimai, telegramos, kiti raštai, siųsti savosioms vyriausybėms, šių vyriausybių instrukcijos, nurodymai pasiuntiniams, kitokia diplomatinio susirašinėjimo medžiaga, Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų konferencijų protokolai, rezoliucijos, nutarimai, Baltijos Antantės susikūrimo ir funkcionavimo dokumentai. Nemažai šaltinių rodo Baltijos vienybės kliūtis, pirmiausia Lenkijos – Lietuvos konfliktą ir tos vienybės ardytojų SSSR bei Vokietijos veiklą. Skelbiama autentiška istorinė medžiaga, saugoma Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Vokietijos archyvuose. Ji susisteminta, detaliai apibūdinta įvade, palydėta į spaudą komentarais.

ENThe publication provides thematically collected documents evidencing the origin and fostering of the idea of solidarity among Lithuania, Latvia and Estonia as well as its implementation practice in the period of the first modern Independence. It is the first attempt to present sources reflecting the efforts of the three Baltic States (sometimes with Poland and Finland joining them) to create a political, military and economic union in one set of documents. The majority of the documents are published for the first time. These are envoys’ reports, notices, telegrams, other letters sent to their governments, instructions provided by the latter, guidelines for envoys, other diplomatic correspondence material, minutes of conferences of ministers of foreign affairs of the Baltic States, resolutions, documents on the establishment and functioning of the Baltic Entente. A great number of sources indicate obstacles on the path to the Baltic solidarity – conflicts between Poland and Lithuania and activities of the USSR and Germany aimed at disturbing this solidarity. Authentic historical material stored in archives of Lithuania, Latvia, Estonia, Russia and Germany is announced in the publication. It is presented systemically with a detailed description in the introduction and comments in the press.

ISBN:
9789955847045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13966
Updated:
2018-11-28 09:28:27
Metrics:
Views: 25
Export: