Vidurio Europos šalių požiūris į Keturių paktą ir jų konsolidacijos problemos 1933-1934 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidurio Europos šalių požiūris į Keturių paktą ir jų konsolidacijos problemos 1933-1934 metais
Alternative Title:
Approach of Central European countries towards the Four-Power Pact and their consolidation problems in 1933-1934
In the Journal:
Istorija [History]. 2012, Nr. 86, p. 25-36
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Balkanų paktas; Baltijos antantė; Europa; Keturių paktas; Konsolidacija; Mažoji santarvė; Užsienio politika; Balkan Pact; Baltic Entente; Consolidation; Europe; Foreign policy; Four-power Pact; Lithuania; Little Entente.
Keywords:
LT
20 amžius; Tarptautinė politika / International affairs; Baltijos antantė; Europa; Konsolidacija; Mažoji santarvė; Užsienio politika / Foreign policy.
EN
Balkan Pact; Baltic Entente; Consolidation; Europe; Four-power Pact; Little Entente.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamas 1933–1934 metais Europoje vykęs konsolidacijos procesas. Nurodoma, kad jame be Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir Vokietijos valstybių, sudariusių Keturių paktą, dalyvavo ir Vidurio Europos valstybės, išsidėsčiusios nuo Baltijos iki Balkanų regiono. Straipsnyje parodomas Lietuvos dalyvavimas ir diplomatų požiūris į tokį valstybių konsolidavimąsi, vykusį 1933–1934 metais. Kaip teigiama straipsnyje, ketvirtojo dešimtmečio pradžioje buvo pakitęs tarptautinės politikos balansas Europoje. Besitęsianti įtampa tarp didžiųjų ir mažųjų valstybių lėmė valstybių saugumo ir konsolidacijos klausimus. Tuo metu fašistinė Italija demonstravo, jog domisi ir yra suinteresuota Balkanų ir Viduržemio jūros regionais. Vidurio ir Rytų Europa labai suinteresuota buvo nacistinė Vokietija, o Vidurio ir Pietryčių Europoje ir toliau savo įtaką norėjo išlaikyti Prancūzija. Savo interesų Mažosios santarvės atžvilgiu turėjo SSSR. Tuo metu Lietuvai buvo svarbu rasti savitą kelią saugumui užtikrinti. Atskirais klausimais Lietuvai teko laviruoti tarp SSSR ir Vokietijos. Lietuvai buvo svarbu rasti sąjungininkų tarp Baltijos valstybių. Autorė straipsnyje aptaria, kokie buvo didžiųjų valstybių interesai, sudarant Keturių paktą 1933 m. Atskleidžiamas mažųjų ir vidutinių valstybių bendradarbiavimas ir parodomas Lietuvos dalyvavimas 1933–1934 m. procesuose. Pažymima, kad valstybių sąjungų kūrimasis buvo labai svarbus Europos valstybių tarpusavio ryšiui.

ENThe article reveals the consolidation process which took place in Europe in 1933-1934. It is believed that apart from Great Briton, France, Italy and Germany, which have entered into the Four-Power Pact, the process involved Central Europe states from the Baltic to Balkan region. The article shows Lithuanian participation and the point of view of diplomats to such consolidation of states which took place in 1933-1934. The article states that international political balance in Europe in the beginning 1930’s was altered. The Continuous tension between the big and the small countries influenced states’ security and consolidation issues. The then fascist Italy has demonstrated that it is interested in the Balkan and Mediterranean regions. The Nazi Germany was more interested in the Central and Eastern Europe whereas France wanted to maintain its influence in the Central and South-Eastern Europe. The USSR also had its interests with regards to the Little Entente. At that time it was important for Lithuania to find unique way to ensure its safety. Lithuania had to manoeuvre between the USSR and Germany with regard to different issues. It was important for Lithuania to find allies in the Baltic states. The author of the article discusses what interests the big countries had when signing the Four-Power Pact in 1933. She also reveals the cooperation between the small and middle states and Lithuanian participation in the processes of 1933-1934. It is stressed that the creation of state unions is very important to the interrelationship of European countries.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41413
Updated:
2018-12-17 13:18:40
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: