Veiklumas - mokytojo dorybė ir autoriteto raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiklumas - mokytojo dorybė ir autoriteto raiška
Alternative Title:
Aktivität ist die sittlichkeit und der autoritätsaiisdruck eines lehrers
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2001, t. 8, p. 110-116
Notes:
LDB Open.
Summary / Abstract:

LTMokytojas, organizuodamas ugdomąjį darbą su auklėtiniais, orientuodamas juos saviugdai, privalo jausti, kad juo pasitikima, ir drauge pateisinti pasitikėjimą. Visais laikais iškildavo pedagogo autoriteto problema. Pedagogo autoritetą tarp mokinių lemia jo erudicija, taktas, optimizmas, socialumas. Mokytojo asmenybės struktūros, autoriteto, pašaukimo problemos tyrinėjimai turi spragų, pavyzdžiui, mokytojo veiklumo dorybės raiška, kaip problema, iki šiol netyrinėta. Straipsnis iš dalies užpildo šią spragą. Autorė laikosi nuostatos, kad, nepažinus vienos ar kitos pedagoginės problemos ir jos raidą lemiančių veiksnių, sunku profesionaliai analizuoti tą problemą naujomis socialinėmis, politinėmis, ekonominėmis sąlygomis. Todėl nagrinėja Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio pedagoginę mintį. Taikyti analizės, metaanalizės metodai. Straipsnyje iškeliama mokytojo veiklumo svarba. Žvelgiantį veiklumą, kaip į mokytojo dorybės ir autoriteto raišką, atskleidžiami veiklumo fiziologiniai, ontologiniai ir psichologiniai pagrindai. Drauge parodomas veiklaus mokytojo pavyzdžio vaidmuo ugdant jaunąją kartą ir siekiant visuomenės gerovės. Nurodoma, kad veiklumas - fiziologiškai sąlygotas prigimtinis kiekvieno žmogaus poreikis. Nurodomos priežastys, kodėl mokytojui yra būtinas veiklumas, išryškinami mokytojo veiklumo pranašumai. Nurodomos sąlygos, kurios skatina veiklumo intensyvesnę raišką. Pabrėžiama, kad mokytojo veiklumas - ne tik prigimtinis poreikis, bet drauge ir dorybė, nes savo veiklumo pavyzdžiu ir organizuojamos ugdomosios veiklos pagrindu mokytojas orientuoja mokinį savikūrai, t. y. tapti vertingo turinio asmenybe.

ENA teacher, who organises educational activities with his/her pupils and guides them to self-development, must feel the confidence in him/her and such confidence. The problem of the authority of a pedagogue remained relevant in all times. The authority of a pedagogue among schoolchildren is conditioned by his/her expertise, discretion, optimism, and socialism. Studies of pedagogue personality structure, authority, and calling are not consistent, for example, the problem of manifestation of pedagogical morality has not been researched so far. The article partially fills this gap. The author take the position, that in new social, political, and economic conditions, professional analysis of any problem is hardly possible without getting acquainted with the problem and factors to its development. Thus she analyses pedagical ideas of the Independent Lithuania. The author used analysis and meta-analysis methods. The article highlights the importance of pedagogue’s activity. Considering activity as the expression of pedagogic morality and authority, the author discloses physiological, ontological, and psychological bases of pedagogic activity. In addition, the author shows the role of active pedagogue in the development of young generation and creation of public welfare. The author notes, that activity is natural need of every human being. The author names the reasons why activity is necessary for teachers, and highlights advantages of pedagogical activity. She indicates conditions that stimulate more intensive manifestation of activity, and emphasises that pedagogical activity is not only natural need, but also a morality, since a pedagogue guide pupils to creative activities, i.e. to becoming a valuable personality, by his/her example and on the basis of educational activities.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16812
Updated:
2018-12-17 10:52:47
Metrics:
Views: 46    Downloads: 11
Export: