Dabartinės lietuvių kalbos žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
Editors:
Keinys, Stasys, redagavimas [edt]
Edition:
6-as (3-as elektroninis) leid.
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006.
Pages:
1 kompaktinė plokštelė
Summary / Abstract:

LT„Dabartinės lietuvių kalbos žodynas" (DŽ) daugiau kaip pusė amžiaus yra svarbiausias mūsų kalbos žodžių norminamasis ir teikiamasis leidinys. Nuo pat pradžios tai yra bendrasis visiems bendrinės kalbos vartotojams, skirtas žodynas. Jame aprėpiamos visos tautos, apskritai Lietuvos žmonių ir valstybės gyvenimo sritys, stengtasi iš šimtų tūkstančių kalbos žodžių atrinkti plačiau vartojamą žodyno klodą. Tas klodas, kurį šiame leidime sudaro apie 80 tūkstančių žodžių, bent kelis kartus viršija kiekvieno atskiro kalbos vartotojo žodyną, nes tautos žodyną sudaro visų kalbos vartotojų žodynai. Kartu, vartotojams žodyne pateikta apie 3000 svarbiausių Lietuvos (bei su ja susijusių kraštų) ir pasaulio vietovardžių. Žodynas rengtas kaip kalbos pagalbininkas ir patarėjas visiems pasaulio lietuviams ir tiems kitataučiams, kurie lietuviškai yra išmokę ar dar tik mokosi. DŽ yra universalus, nes, pirma, jame atspindimos visos bendrinės kalbos vartojimo sritys, visos vartojamosios jos atmainos, antra, jame pateikiama vartotojams būtina informacija apie teikiamų, norminių žodžių rašybą, kirčiavimą, kaitymą, paaiškintos būdingos žodžių reikšmės, vartosenos pavyzdžiais parodytas žodžių junglumas, įdėtas nemažas pluoštas vaizdingų pasakymų, frazeologizmų, taip pat sudėtinių įvairių sričių terminų. Be teikiamų norminių žodžių, į žodyną įdėtas pluoštelis kalboje įsišaknijusių ir plačiai vartojamų, bet pavyzdinei kalbai netinkamų tiek skolintų, tiek verstinių žodžių bei teikiamų bendrinei kalbai žodžių neteikiamų reikšmių. Tai yra penktas iš naujo redaguotas, pataisytas ir šiek tiek papildytas vien elektroninis (kompaktinės plokštelės pavidalu su knygelėje išspausdintu įvadu, metodiniais patarimais bei darbo su kompiuterių programa aprašymu) DŽ leidimas.Reikšminiai žodžiai: Daiktavardis; Būdvardis; Skaitvardis; įvardis; Veiksmažodis; Prieveiksmis; Prielinksnis; Jungtukai; Jaustukas; Ištiktukas; Dalelytė; Modalinis žodis.

ENDictionary of Modern Lithuanian is the most important normative publication of our language more than half a century. From the very beginning, it was common dictionary of general Lithuanian aimed to various users. It covers all areas of life of Lithuanian nation, all Lithuanian citizens and the state. It aimed to cover the most commonly used words and accumulated 80 thousands of words what exceeds the vocabulary of each individual user several times, since national dictionary consists of vocabularies of all language users. In addition, the dictionary delivers about 3000 major Lithuanian (and related countries) and global place-names. The dictionary was created as additional helper and adviser to Lithuanians all over the world as well as people of other nations who speak or learn Lithuanian. The Dictionary of Modern Lithuanian is a multipurpose tool; first of all, it reflects all areas and strains of using general Lithuanian language; second, it delivers user-necessary information about writing, stressing, and inflection of normative words; explains common meanings of words; shows up valency of words employing appropriate examples; provides a set of imaginative expressions and phraseologisms; and adds up concepts from various areas. Beyond suggested normative words, the dictionary includes some commonly used translated or loan words that are not suggested to use in exemplary language, or non-suitable meanings of normative words. It is the fifth newly edited, revised, and slightly added completely electronic (CD + printed introduction, methodical recommendations, and software usage guide) edition.

ISBN:
9789955704379
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13478
Updated:
2013-04-28 17:42:55
Metrics:
Views: 147
Export: