Social network in higher educational institution : effective management discourse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social network in higher educational institution: effective management discourse
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštoji mokykla; Aukštojo mokslo institucija; Aukštojo mokslo institucijos; Socialiniai tinklai; Socialinis tinklas; Vadyba; Higher education institution; Management; Social network; Social networking.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Socialiniai tinklai; Socialinis tinklas; Vadyba; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŽinių visuomenės kūrimo ir globalizacijos tendencijos skatina Lietuvos aukštojo mokslo institucijas ieškoti inovatyvių būdų palengvinti mokymosi procesą ir tirti galimybes socialinius tinklus pritaikyti aukštojo mokslo institucijos valdyme. Straipsnyje siekiama ištirti socialinio tinklo Facebook panaudojimą privačioje Lietuvos aukštojo mokslo institucijoje ir pabrėžti efektyvaus valdymo aspektą. Analizė atskleidė efektyvaus valdymo diskursą pritaikant socialinio tinklo puslapius aukštojo mokslo institucijoje. Svarbu pabrėžti, kad Facebook naudotojai ir interneto puslapiai tarpusavyje sąveikauja skirtingai. Jie gali paskatinti efektyvų aukštojo mokslo institucijos valdymą tuo pačiu išanalizuojant įvairius įrankius vidinei ir išorinei organizacijos komunikacijai vystyti. Socialinių tinklų panaudojimo toje pačioje aukštojo mokslo institucijoje analizė atskleidė, kad socialinių tinklų puslapiuose daugiausia dėmesio kreipiama į vidinę komunikaciją tarp studentų ir/ar aukštojo išsilavinimo institucijos bendruomenės, o ne į išorinę komunikaciją. Be to šie rezultatai skatina taikyti socialinio tinklo puslapius žymiai plačiau ne tik ugdymo (užtikrinant galimybes ką ir kaip studijuoti ar suteikiant galimybes studijuoti internetu), bet taip pat išorinės komunikacijos tikslais (suteikiant interaktyvią medžiagą būsimiems studentams, organizuojant lėšų rinkimą ar bendraujant su universiteto absolventais). Socialiniai tinklai gali vaidinti svarbų vaidmenį efektyviai valdant aukštojo mokslo instituciją ir skatinant ją tobulėti.

ENThe tendencies of knowledge society creation and globalization encourage Lithuanian higher education institutions to search for innovative ways to facilitate the learning process and explore social networks for higher educational institution management. This paper explores the usage of social networking site Facebook of private higher educational institution in Lithuania and emphasizes effective management discourse. This study reveals online relationships among members of higher educational institution community and its results suggest that observing actions of others social network members were more common than interaction. Furthermore, study discloses positive presumptions for enabling effective performance management in the organization. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37516
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 15
Export: