Is there any interest in politics? Interest and opportunities for participation in virtual discussions on political issues in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Is there any interest in politics? Interest and opportunities for participation in virtual discussions on political issues in Lithuania
Alternative Title:
Ar domimės politika? Interesai ir galimybės dalyvauti virtualiose diskusijose politikos klausimais
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2011, Nr. 1 (71), p. 7-14
Keywords:
LT
Svarstomoji demokratija; E-demokratija; Virtualios diskusijos; Virtualūs socialiniai tinklai.
EN
Deliberative democracy; E-democracy; Virtual discussions; Virtual social networks.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, kokie yra visuomenės interesai ir galimybės dalyvauti virtualiose diskusijose politikos klausimais. Straipsnyje pateikiami keli internetinių svetainių pavyzdžiai, kuriais bandoma atskleisti, kuo ypatingos viešosios diskusijos virtualioje erdvėje, taip pat interviu su valdžios atstovais rezultatai. 2008 m. lapkričio mėn. atlikti 5 interviu su ministerijų, apskričių ir savivaldybių administracijų atstovais, 2010 m. atlikti 4 interviu su ministerijų, apskričių ir savivaldybių administracijų atstovais. Šiame straipsnyje taip pat pristatomi duomenys iš reprezentatyvios gyventojų apklausos, vykdytos 2010 m. gruodžio – 2011 m. sausio mėnesį. Apklausa vykdyta straipsnio autorėms dalyvaujant projekte „Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas (SPS)“. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. SIN-15/2010). Daugiausia galimybių išsakyti savo požiūrį, nuomonę viešai teikia pokalbiai elektroninėse svetainėse.Daugiausia galimybių išsakyti savo požiūrį, nuomonę viešai teikia pokalbiai elektroninėse svetainėse. Virtuali socialinė sąveika gali būti sinchroninė ir asinchroninė. Viešosioms diskusijoms dažniausiai naudojama asinchroninė komunikacija. Pats svarbiausias geros diskusijos kriterijus - viešųjų virtualių diskusijų veiksmingumas: naujos socialinio solidarumo formos, politinė valia. E.demokratija suprantama kaip piliečių viešos politinės diskusijos, pasisakymai e.erdvėje, siekiant daryti įtaką viešosios politikos sprendimams, pvz., patarimai išrinktiems politikams ar valstybės tarnautojams, skundai dėl vyriausybės ar valstybės tarnybos veiksmų ir kiti panašūs veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką vyriausybinei politikai ar jos programoms.Šiame kontekste reikalinga tarsi elektroninė aikštė, kurioje susitinka dvi pusės: piliečiai, kurie gali ir nori išsakyti savo nuomonę įvairiais politiniais klausimais; valdžia, kuri turi skatinanti pilietinį dalyvavimą ir „įsiliejimą“ į viešąją erdvę bei „išklausyti“ piliečių išsakomą nuomonę, nes diskusijos, kurios nesulaukia valdžios dėmesio, yra bevaisės. Apibendrinant Lietuvos piliečių viešųjų diskusijų praktikos pavyzdžius, galima pastebėti, kad Lietuvos svetainėse gana retai randamos prieigos piliečių viešai nuomonei išreikšti. Kita vertus, piliečių aktyvumas rašant komentarus yra taip pat nedidelis. Tačiau taip pat pažymėtina, kad prieiga prie komentarų yra trečiame - ketvirtame žingsnyje, tad piliečiams pirmą kartą apsilankius svetainėje pastebėti galimybę komentuoti yra nelengva. Nors valdžios atstovai deklaruoja suinteresuotumą piliečių aktyviu įsitraukimu į bendruomenės aktualijų ar politinių klausimų sprendimą, svarstymą, tačiau internetinių svetainių, kuriose vykstančių diskusijų pagrindu formuotųsi bendra politinė valia ar, juo labiau, politinis veiksmas, Lietuvoje trūksta. Vis dėlto apibendrinus mokslines diskusijas apie užsienio patirtį, pastebima, kad piliečių dalyvavimo virtualiose politinėse diskusijose klausimas aktualus taip pat ir senosioms demokratijoms. [Iš leidinio]

ENArticle discusses interest, opportunities and preconditions for citizen participation in virtual discussions on political issues. It may be noticed that citizen participation in public discussions on political issues is not high, especially in Central and Eastern Europe. Thus, the analysis of opportunities and preconditions for political virtual discussions in Lithuania is relevant in this context. Many academic discussions argue that citizen participation in virtual processes depends on both political will and possibilities to access the internet. Therefore, the article focuses on the following dimensions: the preconditions for citizens to participate in virtual discussions and their interest in political issues; and government interest to create opportunities for public virtual discussions related to politics. The article draws on empirical study that is based on two-fold methodology: qualitative, revealing the results of indepth interviews with representatives of Public Service, conducted in 2008 and 2010 and quantitative, discussing the results of representative public opinion survey, conducted in the period of December 2010 – January 20111. The results of empirical study indicate that despite the understanding of importance of citizen e-participation the reality in fact reveals poor interest and low opportunities for high level virtual discussions on political issues. Political discussions are not popular among social networkers. Even people highly involved in social networking poorly participate in discussions about politics. Representatives of the government are rather positive towards citizen virtual participation; however, just a few cases could be distinguished as examples of good practice. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38965
Updated:
2018-12-17 13:12:27
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: