Apklausos atlikimo metodika tiriant kontrabandą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apklausos atlikimo metodika tiriant kontrabandą
Alternative Title:
Interrogation methods in the investigation of smuggling
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 57, p. 25-37
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTPareigūnai, tiriantys kontrabandą, beveik kasdien atlieka liudytojų ar įtariamųjų apklausas. Tai rodo šio procesinio veiksmo ir kriminalistinių metodinių rekomendacijų, skirtų jo atlikimo kokybei gerinti, reikšmę kontrabandos aplinkybėms nustatyti. Tiriant kontrabandą apklausiami įvairių grupių liudytojai (pavyzdžiui, asmenys, tiesiogiai susiję su kontrabandos dalyko aptikimu ir kontrabandos fakto nustatymu; susiję su kontrabandos dalyko dokumentų įforminimu; įtariamojo giminės, bendradarbiai, ir kt.), esant konkrečioms (dažniausiai – nekonfliktinėms) tyrimo situacijoms, kurių apibendrinimas, analizė ir tipizavimas lemia metodinių rekomendacijų turinį bei specifiką. Tipinių tyrimo situacijų nustatymas, liudytojų priskyrimas tam tikrai grupei leidžia pateikti optimaliausius būdus, rekomendacijas, skirtas tinkamai pasiruošti apklausai, efektyviai ją atlikti ir išspręsti pagrindinius apklausos uždavinius, vengti klaidų. Įtariamojo apklausa kontrabandos bylose – vienas svarbiausių proceso veiksmų, vykstančių paprastai konfliktams esant. Dažniausiai konfliktinę situaciją galima pakeisti, kai prieš apklausą yra surinkti, jai paruošti ir apklausos metu įtariamajam pateikiami dokumentai. Svarbūs šiuo atveju gali būti transporto, komerciniai dokumentai, deklaracijos, kiti muitinės dokumentai, charakteristikos iš įtariamojo darbo vietų, atliktų procesinių veiksmų protokolai, įvairios pažymos ir t.t. Be to, reikšminga įtariamojo parodymus detalizuoti, nustatyti visus kontrabandos mechanizmo elementus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kriminalistinė taktika; Liudytojai; Įtariamojo apklausa; Ikiteisminio tyrimo pareigūnai; Apklausa (teisėsauga); Kontrabanda.

ENOfficers investigating smuggling perform almost daily interrogations of witnesses and suspects. This shows the importance of recommendations for improving procedural action and criminal tracking methods if individual smuggling circumstances are to be determined. The investigation of smuggling involves interrogation of different witnesses (e.g. individuals directly related to tracking a smuggled object and determining smuggling fact; individuals related to filling in documents relating to a smuggled object; relatives and colleagues of a witness, etc.) in specific investigation situations (often non-conflict). Their description, analysis and classification are shaped by the content and specifics of methodological recommendations. Identification of typical investigation situations and attribution of witnesses to a specific group help to provide the most optimal measures and recommendations for proper preparation for investigation, its effective implementation, resolving key interrogation tasks, and avoiding errors. Suspect interrogation in smuggling cases is one of the key procedural actions usually taking place in conflict situations. Most often a conflict could be avoided when a suspect during interrogations is provided with documents collected and prepared in advance. The following documents could be considered important in these cases: transport and commercial documents, declarations, other customs documents, letters of reference from the suspect’s place of employment, protocols of concluded procedural actions, certificates, etc. Also, it is important to have detailed testimonies of a suspect and to identify all the elements of the smuggling operation.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Kontrabandos tyrimas : disertacija / Andrej Gorbatkov. Vilnius, 2005. 150 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6397
Updated:
2018-12-20 23:06:57
Metrics:
Views: 76    Downloads: 23
Export: