Veiksminio apibūdinimo atributiniai junginiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksminio apibūdinimo atributiniai junginiai
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2007, 1, p. 19-23
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas -- apžvelgti veiksminio apibūdinimo atributinių junginių reikšminius atspalvius ir paanalizuoti, kaip keičiasi semantinis ypatybės ir jos turėtojo ryšys. Tyrinėjimo medžiaga surinkta iš įvairių lietuvių autorių tekstų ir iš periodikos. Tokiais atributiniais santykiais reiškiama daikto ypatybė, susijusi su veiksmu. Šiai grupei priskiriami atributiniai junginiai, kurių priklausomasis dėmuo -- dalyvis (drebančios rankos, užklydęs žmogus, suneštas turtas, smerktinas elgesys), rečiau -- veiksmažodinis būdvardis (lenktinis peilis, tęstinis leidinys). Vyraujanti veiksminio apibūdinimo junginių reikšmė atributinė, tačiau dėl priklausomojo dėmens veiksmažodinės prigimties atsiranda papildomi subjektiniai (plg.: besileidžianti saulė ir saulė leidžiasi), objektiniai (plg.: tiesiamas vieškelis ir tiesia vieškelį), paskirties (rašomasis popierius, geriamasis vanduo) atspalviai. Tokie santykiai yra gramatinės junginio transformacijos rezultatas, plg.: gaudžia varpai - junginyje giluminis semantinis žodžių ryšys lieka nepakitęs, kinta tik gramatinis žodžių ryšys, priklausantis nuo junginio formos pasikeitimo, Veiksminio apibūdinimo junginių atributiniam dėmeniui būdingesnė prepozicija pagrindinio dėmens atžvilgiu. Tačiau ypatybės pabrėžimo sumetimais dalyviniai atributai gali būti nukeliami po pažymimojo žodžio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atributiniai junginiai; Dalyviai; Veiksmažodiniai būdvardžiai; Attributive phrases; Passive participles; Verbal adjectives.

ENThe main goal of this article is to survey the significant nuances of the action description attributive phrases and to analyze, how the semantic connection between peculiarity and its possessor changes. The material of this research is taken from different texts of Lithuanian authors and from periodicals as well. Attributive components of this kind describe peculiarity of the thing, which is associated with the action. The dependent component of attributive phrases is expressed by the participle (e. g., drebančios rankos, užklydęs žmogus, suneštas turtas, smerktinas elgesys) or the verbal adjective (e. g., lenktinis peilis, tęstinis leidinys). The dominating meaning of the action description phrases is attributive, but because of the verbal features of the dependent component, supplementary subjective (e. g., besileidžianti saulė and saulė leidžiasi), objective (e. g., tiesiamas vieškelis and tiesia vieškelį), purpose (e.g., rašomasis popierius, geriamas vanduo) nuances emerge. Such relations are the result of grammatical word phrase transformation. In the derivative noun combination a deep semantic link of words remains unchanged, but the grammatical link of words, which depends on the change of word phrase, changes. Preposition is more characteristic of the dependent component of action description attributive phrases. Attribute inversion performs a function of expressiveness. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12874
Updated:
2018-12-17 11:58:58
Metrics:
Views: 50    Downloads: 9
Export: