Lietuvių mokslo kalbos tekstynas ir specialioji leksika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių mokslo kalbos tekstynas ir specialioji leksika
Alternative Title:
Corpus of academic Lithuanian and specialized lexis
In the Journal:
Lituanistica. 2009, Nr. 3/4, p. 133-143
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tekstynų lingvistika; Specialioji leksika; Tekstynas; Mokslo kalba; Corpus linguistics; Specialized lexis; Corpus; Language of science.
Keywords:
LT
Mokslo kalba; Specialioji leksika; Tekstynas; Tekstynų lingvistika.
EN
Corpus linguistics; Corpus; Language of science; Specialized lexis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - parodyti, kodėl ir kaip šiuo metu kuriamas lietuvių mokslo kalbos tekstynas yra svarbus ir naudingas gimtakalbiams ir negimtakalbiams lietuvių kalbos vartotojams ir ypač akademinės bendruomenės nariams - studentams ir mokiniams, dėstytojams ir mokytojams, mokslininkams bei mokslinio teksto kūrėjams. Taip pat bus siekiama atskleisti, kodėl terminų ir specialiosios leksikos klausimai mokslinio diskurso erdvėje šiuo metu yra aktualūs ir kaip kuriamas tekstynas galėtų padėti mokslinio teksto kūrėjui spręsti iškylančias ne tik terminų, bet ir (ne)specialiosios leksikos vartosenos problemas kasdieniniame darbe ir gyvenime. Tikėtina, kad sukaupti ir lengvai prieinami realūs įvairių mokslo sričių kalbos pavyzdžiai padės kryptingiau sunorminti ir valstybinę lietuvių kalbą. Tyrime panaudota kalbinė medžiaga buvo surinkta iš viešai internete prieinamų lietuvių kalbos žodynų ir bandomojo lietuvių mokslo kalbos tekstyno (Corpus Academicum Lithuanicum: http://www.coralit.lt/), kuris buvo sukurtas ir testuojamas pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo (http://www.vmsfondas.lt/) finansuojamą mokslinių tyrimų projektą "Taikomųjų uždavinių tyrimai ir realizavimas naudojant grid technologijas (GridTechno)" (vadovas A. Juozapavičius, VU Matematikos ir informatikos fakultetas). [Iš leidinio]

ENThe purpose of the paper is to offer evidence supporting the claim that the Corpus of Academic Lithuanian (CorALit) can be regarded as an essential tool of learning and as a reference source for native and non-native speakers and writers of academic Lithuanian. The analysis focuses on the collocational behaviour of the Lithuanian DO/MAKE type verbs daryti and atlikti. Special attention is devoted to the use and frequency of international terms with the abstract noun-forming suffixes -acija and -(av)imas as found in the words iliustravimas / iliustracija, transliavimas / transliacija, etc. An attempt has been made to demonstrate the effectiveness of data-driven language learning (DDL) and the importance of corpus-driven language analysis and decisions for policy-makers and other decision-makers in the area of language policy. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22091
Updated:
2018-12-17 12:30:39
Metrics:
Views: 39    Downloads: 7
Export: