Atributiniai paskirties junginiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atributiniai paskirties junginiai
Alternative Title:
Purpose attributive phrases
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 1, p. 27-32
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Sinonimai / Synonyms; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama viena rūšis nusakomųjų atributinių junginių, kurių priklausomieji dėmenys apibūdina daiktą pagal paskirtį. Tyrinėjimo medžiaga surinkta iš grožinės lietuvių literatūros ir iš periodinės kalbos. Paskirties santykiai nagrinėjami remiantis žodžių junginio leksine sudėtimi bei morfologine sandara. Integravus į vientisą sistemą įvairias raiškos priemones, siekiama atskleisti šios rūšies atributinių junginių reikšmės atspalvius, sinonimines išgales, iškelti varijuojančias formas ir jas įvertinti kalbos normos požiūriu. Aiškinantis nagrinėjamų junginių sąsajas su objektiniais junginiais akcentuojamas konteksto vaidmuo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atributinis junginys; Daiktavardinis junginys; Daiktavardinis junginys,; Objektinis junginys; Paskirties reikšmė; Sinoniminiai ryšiai; Attributive phrase; Noun phrase; Nounal phrase; Objective phrase; Objektive phrase; Purpose meaning; Synonymous relations.

ENThe article deals with one kind of attributive phrases, depending components of which characterize the thing according its proper purpose. The material of the research is taken from fiction and periodical language. The analysis of purpose relations is based on lexical composition and morphological structure of phrases. While integrating various means of expression into compact system the shades of meaning of attributive phrases and synonymous powers are revealed, modifying forms are raised and evaluated according to the language norms. The role of context is emphasized while analyzing the connections between analyzed and objective phrases. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34344
Updated:
2018-12-17 13:08:34
Metrics:
Views: 31    Downloads: 5
Export: