Šventieji Kazimiero Paltaroko ir kitų Šiaurės Lietuvos dvasininkų pamoksluose: gyvenimiškas, religinis ir literatūrinis akiratis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventieji Kazimiero Paltaroko ir kitų Šiaurės Lietuvos dvasininkų pamoksluose: gyvenimiškas, religinis ir literatūrinis akiratis
Alternative Title:
Saints in the sermons of Kazimieras Paltarokas and other priests from Northern Lithuania: a true-life, religious and literary view
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2014, t. 19, p. 188-206. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Keywords:
LT
Alfonsas Lipniūnas; Kazimieras Paltarokas; Kraštas; Pamokslai; Pasvalio; Šventieji.
EN
Alfonsas Lipniūnas; Kazimieras Paltarokas; Region of Pasvalys; Saints; Sermons.
Summary / Abstract:

LTPasvalio ir Biržų kraštas gali didžiuotis ne vienu iš čia kilusiu žymiu dvasininku. Ne vieno iš jų biografija rašoma aktualizuojant Šiaurės Lietuvos sąvoką. Jos kraštovaizdis mitologizuojamas kūrybinės bei dvasinės aptariamo asmens biografijos kontekste. Pagrindinis tyrimo objektas – kelių dvasininkų pamoksluose iškylanti šventųjų samprata bei refleksija. Antrinis objektas – su Šiaurės Lietuva susijęs aptariamų autorių gyvenimas, vieno ar kito kunigo veikla tam tikroje vyskupijoje ar kitame regione, neatsiejama nuo konkrečių istorinių aplinkybių. Straipsnio tikslas – aptarti daugiau ar mažiau su konkrečia vieta susijusį šventųjų kultą, svarbiausią dėmesį skiriant šventųjų paveikslams kaip išskirtinei kulto formai. Pagrindiniai šaltiniai – K. Paltaroko pamokslai, sakyti jam kunigaujant Liepojoje (1902–1906 m.) ir išleisti 1911 m. Palyginimui aptariami ir iš Šiaurės Lietuvos kilusių jaunesnės kartos dvasininkų – A. Lipniūno, K. Vasiliausko ir kitų – pamokslai. Pagrindinis teorinis tyrimo pagrindas – teologinė bei istorinė šventųjų recepcija, apskritai teologinė teksto samprata, iš dalies – literatūros ir teologijos dialogo problematika. Su stipria religinės minties bei stilistine įtaiga K. Paltaroko pamoksluose šventieji suvokiami ne tik kaip išskirtinio dangiško, bet ir kaip žemiško šventumo siekėjai ar reprezentantai. Žmogiškoji šventumo ir šventųjų linija dar labiau išryškėja vėlesniuose XX a. pamokslininkų tekstuose. Daug dėmesio K. Paltaroko pamoksluose sulaukia su šventaisiais ir apskritai religiniu gyvenimu susiję kulto, kasdienių ir šventinių apeigų klausimai. Per šventųjų paveikslų refleksiją išryškėja K. Paltaroko pamokslams būdingas ne tik grynai religinis, bet ir platus kultūrinis šventųjų temos akiratis, savojo laiko aktualijų kontekstas.Aptariama šventųjų recepcija ir ypač jai būdingas ikonografinis ar gyvųjų paveikslų akiratis skatina galvoti apie jos sąsają su XX a. pradžiai būdingu šventojo vaizdavimu literatūroje, tai numatant tolesnėms tyrimams. [Iš leidinio]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55365
Updated:
2019-01-21 08:02:23
Metrics:
Views: 8    Downloads: 5
Export: