Naujosios viešosios vadybos principų taikymas kaimiškose savivaldybėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujosios viešosios vadybos principų taikymas kaimiškose savivaldybėse
Alternative Title:
Application of principles of new public management in rural municipalities
In the Journal:
Keywords:
LT
Inovacijos; Klientai; Kokybė; Kontraktai; Mokymas; Naujoji viešoji vadyba; Privatizavimas; Rezultatai; Strategija; Vadovų lankstumas; Verslininkiškumas.
EN
Clients; Contracts; Entrepreneurship; Flexibility of the municipality officers; Innovations; Learning; New public management; Privatization; Quality; Results.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas naujosios viešosios vadybos principų taikymas kaimiškose savivaldybėse, jas traktuojant ne instituciniu požiūriu, o kaip valstybės teritorijos administravimo vienetus. Pagrindiniais naujosios viešosios vadybos (NVV) principais kaimiškose savivaldybėse laikoma: 1) strateginis mąstymas, tikslų ir rezultatų derinimas, finansavimas atsižvelgiant į rezultatus; 2) vadybininkų lankstumas, atliepiant į nacionalinės ir globalinės aplinkos pokyčius; 3) prielaidų inovacijoms sudarymas; 4) turto privatizavimas; 5) piliečių įtraukimas įvaldymą; 6) verslininkiškumo savivaldybėse didinimas; 7) mokymo ir konsultavimo sistemos gerinimas; 8) racionalesnis išlaidų panaudojimas; 9) paslaugų kokybės akcentavimas; 10) įstaigų veiklos orientavimas į klientus; 11) galimybių piliečiams sudarymas rinktis paslaugų teikėją; 12) paslaugų pagal kontraktus su verslo ar kitomis organizacijomis sudarymas. Straipsnyje atskleidžiama, kad NVV principai nevienodai pasireiškia atskirose veiklos srityse. Daugiausia NVV principų taikoma siekiant pagerinti piliečių gyvenimo kokybę kaimiškose savivaldybėse. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the application of new principles of public management in municipalities by interpreting them not from an institutional point of view, but as administration units of the state territory. The main principles of the new public management in rural municipalities are: strategic thinking, harmonisation of aims and results, financing according to results; 2) flexibility of managers in response to national and global changes; 3) creation of conditions for innovations: 4) privatisations; 5) engagement of citizens into management; 6) encouragement of entrepreneurship in municipalities; 7) improvement of the training and consulting system; 8) rational use of expenses; 9) focus on the quality of services; 10) orientation of institution activities on clients; 11) provision of possibilities for citizens for choosing a service provider; 12) conclusion of services contracts with business and other organisations. The article reveals that these principles are differently reflected in various activity fields. The majority of new public management principles are applied on order to improve the quality of life of citizens in rural municipalities.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24691
Updated:
2018-12-17 12:38:06
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: