Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės problemos
Alternative Title:
Problems of the corporate criminal liability
In the Journal:
Teisė. 2000, t. 36, p. 96-106
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTLietuvos baudžiamosios teisės reforma neišvengiamai lėmė tam tikrų sunkumų, vienas iš jų yra susijęs su teisinės juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės koncepcijos įtvirtinimu. Autorius nagrinėja Baudžiamojo kodekso projekte numatomus šios koncepcijos modelius. Straipsnyje taip pat nagrinėjamos objektyvios juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės sąlygos, įtvirtintos Baudžiamojo kodekso projekte. Straipsnyje atkreipiamas teisinės visuomenės dėmesys į kaltės, kuri sudaro juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindą, problematiką. Be to, pabrėžiama, kad Baudžiamojo kodekso projekte esminiai kaltės klausimai lieka neišspręsti. Autorius kritikai pateikia subjektyviai įsivaizduojamą “idealų“ juridinių asmenų (įmonių) baudžiamumo modelį. Šio modelio pagrindą sudaro identifikacinė teorija, kuria vadovaujantis korporacija privalo būti identifikuojama pagal kiekvieną savo narį (pvz. fizinį asmenį), kuris juridinio asmens veikloje atlieka tam tikrą funkciją. Straipsnyje siūloma juridinio asmens kaltės klausimą spręsti remiantis normatyvistine kaltės koncepcija. Normatyvinę kaltę galima suvokti kaip “priekaištą“, kad juridinis asmuo elgėsi neteisėtai arba, pažeisdamas teisės normas, buvo ydingai nusistatęs teisės normų ginamų vertybių atžvilgiu. Autoriaus teigimu, straipsnyje pateiktas kaltės problemos sprendimo būdas yra viso labo tik “eskizas“, tai yra vienas galimas problemos sprendimo būdas, o priėmus naująjį Baudžiamąjį kodeksą, juridinio asmens kaltės sampratą ir jos turinį tobulins doktrina ir teismų praktika.Reikšminiai žodžiai: Juridiniai asmenys; Įmonės vadovai; Baudžiamoji atsakomybė; Legal persons; Company executives; Criminal liability.

ENThe enforcement of the reform in the Lithuanian criminal law inevitably causes various objective difficulties. One of them is the problem related to the conception of legal persons' criminal liability. The author of this article overviews the models foreseen in the Drafts of Criminal Code of Lithuania. The article also presents critics of the objective conditions to the criminal liability of legal persons set forth in the Drafts of Criminal Code. The author draws the attention of the legal society to the problem of guilt which is a basis for a criminal liability of a legal person. Furthermore, the author states that in essence the issue of guilt of a legal person is left unsolved in the Drafts of Criminal Code. The article formulates and launches to the evaluation and critics of readers the other model for a criminal liability of legal persons. The bases for this model is the classic identification theory under which a legal person should be personalised with each of its member (i.e. a natural person) who performs certain functions of the legal person. It is proposed to solve the problem of legal person's guilt following the nor-mativistical conception of guilt. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40458
Updated:
2018-12-17 10:48:08
Metrics:
Views: 76    Downloads: 28
Export: