Gebėjimo klasifikuoti raidos socialiniai ir edukaciniai aspektai septintaisiais vaiko gyvenimo metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gebėjimo klasifikuoti raidos socialiniai ir edukaciniai aspektai septintaisiais vaiko gyvenimo metais
Alternative Title:
Social and educational features of evolution of child‘s ability to classify during the seventh year of child‘s life
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 180-188
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gebėjimo klasifikuoti raidos ypatumai septintaisiais vaiko gyvenimo metais nagrinėjami dviem aspektais: socialiniu – analizuojama, kaip socialiniai – demografiniai veiksniai susiję su klasifikavimo operacijos raida, ir edukaciniu – tiriama, kokią yraką mokymo metodai daro šios mąstymo operacijos raidai. Kompleksinis abiejų aspektų nagrinėjimas leidžia teigti, kad sistemingas, tinkamai vykdomas priešmokyklinis ugdymas naudingas vaikų kognityviniai raidai, ir reikalingi tolimesni tyrimai apibrėžiant, kas yra vaikų ugdymui(si) „nepalanki“ aplinka. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kognityvinė raida; Gebėjimas klasifikuoti; Netiesioginis mokymo metodas; Modeliavimo mokymo metodas; Cognitive development; Ability to classify; Indirect training method; Training method of modeling.

ENThe article examines specific development features of classification in children of 7 years old from two perspectives: social – it is analyzed, how social-demographic factors are related to evolution of classification operations, and educational – it is explored, what effect do teaching methods have on evolution of this thinking operation. Complex analysis of these perspectives allows observing that systemically-conducted, properly-implemented pre-school education has beneficial effects for cognitive evolution of children, and further research is needed to establish what constitutes environment “unfavorable” to (self)development of children.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8280
Updated:
2018-12-20 23:07:14
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: