Chronik der Schule zu Nidden

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Chronik der Schule zu Nidden
Alternative Title:
Chronik der Schule Nidden
Editors:
  • Nausėda, Gitanas, parengė [edt]
  • Gerulaitienė, Vilija, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Petro ofsetas, 2013.
Pages:
330 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Keywords:
LT
20 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Neringa; Nida; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Kraštovaizdis / Landscape; Mokykla / School; Pedagogai / Pedagogues; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Reviews:
Other Editions:
Nidos mokyklos kronika / Vilnius : Petro ofsetas, 2016. 287 p
Summary / Abstract:

LTLeidinį „Nidos mokyklos kronika” sudaro Nidos mokyklos kronika, Lietuvos Prezidento V.Adamkaus ir Vokietijos ambasadoriaus Lietuvoje M.Mülmenstädto sveikinimo žodžiai, leidėjo G.Nausėdos pratarmė, aiškinanti rankraščio įsigijimo istoriją, N.Strakauskaitės straipsnis apie Nidos mokyklos kronikos autoriaus H.Fuchso gyvenimą ir veiklą, V.Gerulaitienės komentarai apie „Nidos mokyklos kronikos“ struktūrą, jos trijų dalių skirtumus ir redagavimo ypatybes. Pažymima, kad 1923 m. Nidos mokyklos vyriausiasis mokytojas Henry’s Fuchsas pradėjo rašyti mokyklos gyvenimo kroniką, iliustruodamas ją vaizdine medžiaga ir laikraščių iškarpomis, o iki 1944-ųjų metų šį darbą tęsė vėliau dirbę mokytojai. Atskleidžiama didelė H. Fuchso erudicija, leidusi jam mokyklos kroniką papildyti faktais iš šaltinių, peržengiančių vien mokyklos ribas. Per Antrąjį pasaulinį karą ši kronika atsidūrė Vakaruose; ją įsigijo dr. Gitanas Nausėda Berlyne vykusiame aukcione. Leidinyje pateikiamos trys kronikos dalys. Seniausioji, 1894–1924 m. laikotarpį apimanti mokyklos kronikos dalis, aptikta jau rengiant pagrindinį leidinį. Ši kronikos dalis skirta Nidos, Karvaičių ir kitų Kuršių Nerijos vietovių istorijos aprašymui, remiantis ne tik gerai žinomais, bet ir negirdėtais ir neskelbtais istoriniais šaltiniais. Antrojoje dalyje, apimančioje 1923 - 1933 metus, ir trečiojoje, apimančioje 1934 - 1944 metus, rašoma apie pačią mokyklą, jos mokytojus, mokinius, santykius su valdžios institucijomis, reikšmingus mokyklos įvykius. Kronikoje nemažai vietos skiriama ir Nidos kasdieniam gyvenimui, žvejų darbui, šiokiadieniams bei šventėms.Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Lietuvos valstybė; Kuršių Nerija; Mokykla; Mokytojai; Politinės partijos; Kultūrinis kraštovaizdis; Kasdienis gyvenimas; Karo belaisviai; Atsiminimai; The Klaipėda region; The State of Lithuania; The Curonian Spit; School; Teachers; Political parties; Cultural landscape; Everyday life; Prisoners of war; Memoirs.

ENThe publication “Nidos mokyklos kronika” [Nida School Chronicle] comprises the Nida school chronicle, words of greeting from the Lithuanian President Valdas Adamkus and the German Ambassador to Lithuania Matthias Mülmenstädt, a foreword by the publisher Gitanas Nausėda explaining the history of the manuscript's acquisition, Neringa Strakauskaitė's article on the life and work of the chronicle's author Henry Fuchs, Vilija Gerulaitienė's comments about the structure of the “Nida School Chronicles” and the differences between its three parts and editing features. It is noted that in 1923 the head teacher of the Nida school Henry Fuchs, began writing the chronicle of school life, illustrating it with visual material and newspaper clippings, and until 1944 the work was continued by his successors. Fuchs employed his erudition to find facts and sources outside the school and add them to the school chronicle. During the Second World War the chronicle travelled to the West and was acquired by Dr Gitanas Nausėda at a Berlin auction. Three parts of the chronicle are presented. The oldest part covers the 1894–1924 period and was discovered when the Chronicle was being prepared for publication. It describes the history of Nida, Karvaičiai and other areas of the Curonian Spit based on both well–known facts and unpublished historical sources. The second part covers 1923–1933 and the third 1934–1944 talking about the school, its teachers and students, relations with the authorities, and significant school events. The chronicle describes Nida's everyday life in great detail: fishermen, work days and holidays.

ISBN:
9786094202988
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11402
Updated:
2020-10-25 16:03:58
Metrics:
Views: 38
Export: