Nykstančio geolekto ateitis UNESCO saugomame objekte

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nykstančio geolekto ateitis UNESCO saugomame objekte
Alternative Title:
Future of an endangered geolect in a UNESCO world heritage site
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2020, 105, p. 172-180
Keywords:
LT
Kuršininkų kalba; Sociolektas; Geolektas; Nykstanti kalba; Kalbos atkūrimas.
EN
Kursenieku language; Sociolect; Geolect; Endangered language; Revitalisation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama baltų kalba, vartota Kuršių nerijoje iki 1958 m. Šis geolektas Prūsijos teritorijoje formavosi XV–XVIII a. tuometinių Kuršo dialektų pagrindu, trumpai gyvavo ir beveik išnykęs. Kuršių nerija dėl savo unikalaus gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio yra įtraukta į UNES CO pasaulio paveldo sąrašą. Straipsnyje siekiama pagrįsti ir akcentuoti būtinybę tirti, saugoti ir pagal galimybes atgaivinti kuršininkų kalbą, kuri buvo svarbi Kuršių nerijos kultūrinio unikalumo dalis. [Iš leidinio]

ENThe paper presents a Baltic language used on the Curonian Spit in Lithuania up to 1958. It evolved on the Curonian Spit between the 15th and the 18th centuries, on the basis of the dialect of Courland It had a short lifespan and is extremely endangered. The Curonian Spit is a UNES CO World Heritage Site due to the unique nature of its cultural landscape. This paper aims to highlight the importance of research, preservation and the possible revitalisation of a small community language that played a highly significant role in the culture of a particular region. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2020.85
ISSN:
0868-7692
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91196
Updated:
2021-02-03 17:14:26
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: