R. Rimantienė as a founder of the periodization of the final palaeolithic of north-west Eastern Europe

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
R. Rimantienė as a founder of the periodization of the final palaeolithic of north-west Eastern Europe
Alternative Title:
  • R. Rimantienė - rytų Europos šiaurės vakarinės dalies vėlyvojo paleolito periodizacijos kūrėja
  • P.K. Римантене - основоположница периодизации позднего палеолита северо-запада Восточной Европы
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2000, t. 19, p. 31-45
Keywords:
LT
Rimutė Rimantienė; Archeologija; Kultūriniai-istoriniai procesai.
EN
Rimutė Rimantienė; Archeology; Cultural-historical processes.
Summary / Abstract:

LTArcheologinėje medžiagoje atsispindi keturios migrantų bangos, kurios vėlyvajame paleolite persirito Pietų Pabaltijį ir Polesę į Pripetės, Nemuno ir Dnepro aukštupio baseinus. Biolingo laikotarpyje Rytų Europos šiaurės vakarinę dalį pasiekė negausios Hamburgo kultūros medžiotojų grupės, Aleriodo - Liungbiu kultūros, vėlyvojo Dryaso - Svidrų ir Krasnoseljės kultūrų. Pastarosios kultūros vėlyvojo Dryaso laikotarpio pradžioje susiformavo teritorijoje tarp Vyslos ir Dnepro vidupio Rytinės Liungbiu kultūros pagrindu. Dėl Holoceno pradžioje atšilusio klimato Svidrų ir Krasnoseljės kultūrų gyventojų grupės migravo šiaurės rytų kryptimi. Dėl šios migracijos susiformavo Postsvidrinės (Pulli, Kunda, Butovo) ir Postkrasnoseljės (Pesočnyj Rovo, Jenevo) mezolitinės kultūros Rytų Europos miškų juostoje. Tuo būdu vėlyvojo paleolito Svidrų ir Krasnoseljės kultūrų šiaurės elnių medžiotojų palikuonys iš Pripetės, Nemuno ir Dnepro aukštupio baseinų Pleistoceno pabaigoje ir Holoceno pradžioje apgyvendino Rytų Europos šiaurinę dalį. Šios grandiozinių kultūrinių-istorinių procesų rekonstrukcijos remiasi drąsiomis R. Rimantienės mokslinėmis idėjomis, prieš 30 metų paskelbtomis monografijoje „Lietuvos Vėlyvasis Paleolitas ir Mezolitas". [Iš leidinio]

ENArchaeological material reflects four waves of migrants that, during the Upper Paleolithic, swept over the Southern Baltic Region and Polesia to the basins of the Pripyat River, the Neman River and the upper reaches of the Dnieper River. During the Bolling period, small groups of hunters belonging to the Hamburg culture reached the northwestern part of Eastern Europe. During the Allerod period, hunters from the Lyngby culture came there and, during the Older Dryas, groups of hunters from the Svidrai and Krasnoselye cultures arrived there. The latter cultures formed on the basis of the Eastern Lyngby culture in the area between the Vistula and the midstream of the Dnieper at the beginning of the Older Dryas. Warming of the climate at the start of the Holocene made groups of people belonging to the Svidrai and Krasnoselye cultures migrate in a north-easterly direction. This migration resulted in the formation of the Mesolithic Postsvidrai (Pulli, Kunda, Butovo) and Postkrasnoselye (Pesochny Rov, Yenevo) cultures in the forest region of Eastern Europe. Thus, descendants from the basins of the Pripyat River, the Neman River and the upper reaches of the Dnieper River of reindeer hunters from the Svidrai and Krasnoselye cultures of the Upper Paleolithic settled in the northern part of Eastern Europe in the late Pleistocene and the early Holocene. This reconstruction of grand cultural and historical processes is based on R. Rimantienė’s brave scientific ideas which were published in a monograph “Lietuvos Vėlyvasis Paleolitas ir Mezolitas” [The Upper Paleolithic and the Mesolithic in Lithuania] thirty years ago.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19917
Updated:
2018-12-17 10:44:36
Metrics:
Views: 76    Downloads: 11
Export: