Profesorius Ignas Končius - pirmasis Lietuvos keliautojas dviračiu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesorius Ignas Končius - pirmasis Lietuvos keliautojas dviračiu
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ignas Končius; Dviračių sportas; Kraštotyrinės kelionės; Žemaitija (Samogitia); Liaudies menas; Fotografija.
Keywords:
LT
Dviračių sportas; Fotografija. Nuotraukos / Photography. Photographs; Ignas Končius; Kraštotyrinės kelionės; Mokslas / Science; Paveldas / Heritage; Tautodailė. Liaudies menas / Ethnic art. Folk art.
Summary / Abstract:

LTProfesorius Ignas Končius (1886-1975) buvo vienas Fizikos mokslo pradininkų Lietuvoje, jis paliko gausų etnologinių, kraštotyrinių darbų palikimą, kuriuo naudojasi Lietuvos etnokultūros tyrėjai. I. Končiaus mokslinė ir kultūrinė veikla be galo plati, apimanti visiškai skirtingas mokslo, kultūros sritis, ir visose jis darbavosi kruopščiai, vaisingai ir su didele meile. Publikacijos tikslas - atskleisti dar vieną profesoriaus I. Končiaus veiklos sritį, tarsi atsvarą tiksliesiems mokslams ir atgaivą sielai - tikslingą keliavimą dviračiu fiksuojant ir aprašant kultūros paveldą. Dviratį, kaip transporto priemonę, propagavo, skatindamas jaunimą geriau pažinti ir pamilti savo gimtąjį kraštą keliaujant dviračiais. Galima pasakyti, kad I. Končiui dviratis buvo ir transporto priemonė jo asmeninėms, kraštotyrinėms kelionėms, ir sporto, turizmo priemonė. Jis buvo didelis kelionių dviračiais propaguotojas, skatino jaunimą keliauti, pažinti savo kraštą ir domėtis jo praeitimi. Išugdė didelį būrį kelionių dviračiais entuziastų ir sekėjų. Jis buvo aktyvus dviračių sporto entuziastas, mokęs jaunuolius figūrinio važiavimo, ir, svarbiausia, buvo pirmasis Lietuvos keliautojas dviračiu, tiek daug nuveikęs tyrinėdamas gimtąjį kraštą. Profesoriaus I. Končiaus patriotizmas, meilė Lietuvai - ne deklaruota, o įamžinta neįkainojamais darbais.

ENProfessor Ignas Končius (1886-1975) was one of the pioneers of physics in Lithuania; he left a rich legacy of ethnological, ethnographic works which are used by the researchers of ethnic Lithuanian culture. Scientific and cultural activity of I. Končius is very broad, it covers completely different fields of science and culture, and he used to work within them well, fruitfully and with great love. The aim of publication is to reveal another activity of Professor I. Končius, like the setoff to exact sciences and refreshment for the soul - a purposeful travel by bicycle recording and describing the cultural heritage. The bicycle, as a vehicle, was promoted to encourage young people to get to know and love their native land while traveling by bicycle. It is true to say that the bicycle for I. Končius was both the vehicle for his personal travels during the regional studies and the tool for sports and tourism. He was a great promoter of bike trips, encouraged young people to travel, learn about their country and to take an interest in its past. He raised a large team of cycling enthusiasts and followers. He was an active cycling enthusiast who used to teach young people figurative movement and, above all, was the first Lithuanian cyclist who accomplished so much while studying his native land. Patriotism of Professor I. Končius, love to Lithuania is not declared, but is immortalized by his invaluable works.

ISSN:
2029-1566
Related Publications:
Mano eitasis kelias : atsiminimai / Ignas Končius. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001-2006. 2 d.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17656
Updated:
2013-04-28 18:43:12
Metrics:
Views: 12
Export: