Lietuvių kalbos direktyvai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos direktyvai: disertacija
Alternative Title:
‘Directives’ in Lithuanian speech
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
133 lap. lent
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Directives in Lithuanian Vilnius, 2007 37, [1] p
Summary / Abstract:

LTŠi disertacija yra iš Lietuvoje pirmus žingsnius žengiančios mokslo srities – lingvistinės pragmatikos, kuri pasaulio moksle ėmė formuotis dar XX a. septintajame dešimtmetyje. Darbo tikslas – ištirti lietuvių kalbos direktyvus kaip vieną šnekos aktų (būtent ilokucinių aktų) rūšį, išsiaiškinti jų tipus, atskleisti jų struktūros ir raiškos ypatumus. Tyrimui reikalingi kalbos duomenys rinkti iš įvairaus tipo rašytinių tekstų, parašytų lietuvių kalba ir neverstų iš kitų kalbų. Pirmojoje disertacijos dalyje atskleidžiama direktyvų vietą ilokucinių aktų paradigmoje ir nustatomi svarbiausi direktyvų požymiai. Antroje analizuojamas pragmatinis direktyvų kontekstas, aiškinamasi, kokie konteksto elementai labiausiai veikia adresantą pasirenkant vieną ar kitą direktyvą. Trečioje dalyje kiekvienas direktyvas aptariamas atskirai taikant ilokucinių aktų struktūros semantinę komponentinę analizę. Taip nustatomi bendrieji ir skiriamieji direktyvų požymiai, leidžiantys visus direktyvus klasifikuoti į grupes. Ketvirtoje dalyje taikant tradicinės ir funkcinės gramatikos analizės principus tiriama direktyvų paviršinė struktūra ir jų įvairovė adresantui išryškinant tuos direktyvų struktūrinius komponentus, kurie jam susiklosčiusioje situacijoje atrodo svarbūs ir padeda paveikti adresatą.

ENThis dissertation belongs to the discipline of linguistic pragmatics, which entered the world of linguistic scholarship stage in the 1960s and is still being pioneered in Lithuania. The work of this thesis is to examine the ‘directive’ in Lithuanian, being one kind of speech acts (to be precise, an act of ‘illocution’), to clarify what types there are, and to reveal the particulars of their structure and expression. The language data needed for the research was gathered from various types of written texts that were composed in Lithuanian, not translated from other languages. In the first part of the dissertation, the place of directives in the paradigm of illocution acts is revealed and the most important markers of directives are determined. In the second part of the dissertation, the pragmatic context of directives is analysed and there is discussion of which elements of the context most affect the addressee (person spoken to) when choosing one or another directive. In the third part of the dissertation, each directive is discussed separately applying a semantic componential analysis of the illocution act structures. Thus general and specific markers of directives are determined, allowing all directives to be classified into groups. In the fourth part of the dissertation, applying the principles of traditional and functional grammatical analysis, the surface structure of directives is studied, and the variety of them that addressee (person spoken to) has to clarify to comprehend the structural components of the directive that appear important to him in a given situation and serve to affect his behaviour.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10864
Updated:
2022-03-06 07:59:56
Metrics:
Views: 92
Export: