Birutė Ryvitytė. Lingvistinės pragmatikos įvadas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Birutė Ryvitytė. Lingvistinės pragmatikos įvadas: recenzija
Authors:
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2011, 5, 1 pdf (2 p.)
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Birutės Ryvitytės mokomoji knyga „Lingvistinės pragmatikos įvadas“ yra pirmasis pragmatikos vadovėlis lietuvių kalba, kuriame paklojami lingvistinės pragmatikos pamatai. Patraukliai pristačius pačią pragmatiką, pateikus trumpą jos istoriją, penkiuose leidinio skyriuose glaustai išdėstomos svarbiausios deiksės, presupozicijos, implikatūros, šnekos aktų ir lingvistinio mandagumo teorijos. Po kiekvienu skyreliu įdėta naudingų žinioms pasitikrinti bei įtvirtinti skirtų užduočių (su atsakymais knygos gale) ir rekomenduojamos literatūros, skirtoms tolesnėms studijoms, sąrašai. Autorės siekis supažindinti tik su pačia pragmatikos esme ir labai maža knygos apimtis neišvengiamai turi ir savų trūkumų. Kyla abejonių, ar nevertėjo įtraukti dar ir kitų pragmatikos kurso temų (pvz., relevancijos teorijos), esamuose skyriuose ir skyreliuose kai ko atsisakyti, o kai kur kaip tik – labiau išsiplėsti. Skaitytojas kai kur gali pasigesti tikslių nuorodų į šaltinius, kuriais remiamasi. Darbas yra reikšmingas indėlis kuriant lietuviškos lingvistinės pragmatikos terminiją ir, žinoma, kursto tolesnes diskusijas. Knygelėje yra nemažai vietų, kur pasirinkti lietuviški žodžių atitikmenys, lietuviškesnė raiška turbūt nebūtų pakenkusi tikslumui, nebūtų iškreipusi norimos perteikti minties.Reikšminiai žodžiai: Deiksė; Implikatūra; Lingvistika; Lingvistinis mandagumas; Pragmatika; Presupozicija; Šnekos aktai; Implicature; Linguistic politeness; Linguistics; Pragmatics; Presupposition; Speech acts.

ENThe review discusses the study book “Lingvistinės pragmatikos įvadas” [Introduction to Linguistic Pragmatics] by Birutė Ryvitytė. It is the first textbook on pragmatics in Lithuanian, which lays the foundation of linguistic pragmatics. The book attractively introduces pragmatics and presents its brief history. Five chapters concisely describe the theories of deixis, presupposition, implicature, speech acts and linguistic politeness. Each chapter contains useful tasks to check and solidify knowledge (with a key at the end of the book) as well as the lists of recommended literature for further studies. The author’s goal to introduce only the very essence of pragmatics and a very small size of the book inevitably have drawbacks. There arise doubts whether other topics of pragmatics (e.g. relevance theory) could be included, some issues could have been refused and others elaborated in chapters and sections. The readers may miss exact references to sources in some places. This textbook is a significant contribution to the terminology of Lithuanian linguistic pragmatics and definitely prompts further discussion. The book contains many places where the author could have chosen Lithuanian equivalents and Lithuanian expression, which would not have done harm to accuracy or distorted the meaning.

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34120
Updated:
2018-12-17 13:08:21
Metrics:
Views: 94    Downloads: 41
Export: