Kai kurie būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo ypatumai
Alternative Title:
Some spiritual aspects of spirituality of future religious educators
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Terminalinės ir instrumentinės vertybės; Dvasingumas; Religinis švietimas.
Keywords:
LT
Dvasingumas; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo tyrimo rezultatai. Tyrimu siekta apibūdinti kai kuriuos būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo ypatumus: atskleisti, kaip būsimieji religijos švietėjai vertina dvasines vertybes, apimant šių vertybių svarbumo pripažinimą ir jų prasmės suvokimą. Tyrimo metodai buvo modifikuota M.Rokeach vertybinių orientacijų metodika. Buvo ištirti 362 studentai, būsimieji religijos švietėjai (teologai, katalikų tikybos mokytojai, krikščioniškojo švietimo darbuotojai), studijuojantys Lietuvos universitetuose. Tyrimo duomenys apdoroti statistiškai. Remiantis teoriniais bei empiriniais duomenimis apibūdinami svarbesni tiriamųjų dvasingumo rodikliai: požiūris į dvasines vertybes bei pasirinktųjų vertybių prasmės suvokimas. Nustatyta, kad studentų terminalinių vertybių pasiskirstymas rodo, kad jų hierarchijos viršūnėje yra brandi meilė, šventumas, vidinė harmonija ir išmintingumas. Tačiau išryškėjo pernelyg menkas grožio, kūrybos bei nacionalinio saugumo pripažinimas. Tuo tarpu iš instrumentinių vertybių tiriamiesiems svarbiausia yra garbingumas, taip pat svarbios - gailestingumas, tyrumas, jautrumas, atsakingumas, atlaidumas, altruizmas, intelektualumas. Tačiau beveik nesvarbios vertybės - paklusnumas, pažiūrų platumas, linksmumas, drąsa, vaizduotė, pajėgumas, nepriklausomumas. Tyrimo rezultatai parodė, kad studentai giliau suvokė terminalinių vertybių prasmę nei instrumentinių.

ENThis article presents the scientific research results: the conceptual spirituality of those who arc studying religion. According to the theoretical and empirical research there are few indicators of conceptional spirituality such as: the attitude to the values, the their meanings, the image of a spiritual man, knowing the essence of spirituality. The data reveals, that the students choose the terminal values (final purposes) as the most important such as mature love, holiness, inner harmony and wisdom, but at the same time there is luck of attention to beauty, creativity and national security. The instrumental values (help to reach the final goals) arc dominated ones. They are following: honour, compactions, sensibility, responsibility, forgiveness, but the students do not sec important values such as obedience, broad attitudes, humour, courage, imagination, ability and arrogance. The results show, that the students understand better the meaning of terminal values rather than instrumental ones. The students do not know enough the meanings of the values that arc not important for them. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17783
Updated:
2013-04-28 18:44:30
Metrics:
Views: 12
Export: