Būsimųjų pedagogų ir kitų specialybių studentų dvasingumo vertybinės orientacijos raiška : lyginamoji charakteristika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų pedagogų ir kitų specialybių studentų dvasingumo vertybinės orientacijos raiška: lyginamoji charakteristika
Alternative Title:
Spiritual value orientation of future educators and students of other specialities: comparative characteristics
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 99-107
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTItin didelė nūdienos pasaulio problema - moralinių ir egzistencinių klausimų užmiršimas ir blokavimas. Todėl aktualios tampa būsimųjų pedagogų asmeninės vertybės, nes būtent šie žmonės bus pagrindiniai visuomeninių vertybių formuotojai ir perteikėjai mokyklose. Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas - ištirti aukštojoje mokykloje studijuojančio jaunimo dvasingumo vertybinės orientacijos raiškos bruožus ir nustatyti būsimųjų pedagogų ir kitų specialybių studentų (technologinės bei ekonomikos-vadybos profesinių profilių) minėtos raiškos ypatumus. Tyrimas atliktas 2004 m. Šiaulių universitete. Apklausti 254 trijų profesinių profilių (socialinio - humanitarinio, technologinio ir ekonominio-vadybos) ketvirto kurso dieninių studijų klausytojai, kurie užpildė PSO GKK-100 DRAĮ (Dvasinių, religinių ir asmeninių įsitikinimų) klausimyno lietuvišką variantą. Nustatyta, kad dvasinėje plotmėje studentams reikšmingiausi yra santykių-socialiniai aspektai (rūpestis dėl artimųjų mirties, tarpasmeninė meilė, gerumas-nesavanaudiškumas ir atlaidumas). Būsimųjų pedagogų dvasingumo vertybinė orientacija išreikšta labiau nei kitų profesijų studentų. Visų profesinių profilių merginų dvasingumo vertybinė orientacija išreikšta labiau nei vaikinų. Visų profesinių profilių studentų dvasingumo komponentų reitinge žemiausias vietas užima religinės ir dvasinės vertybės.Reikšminiai žodžiai: Vertybinės orientacijos; Dvasingumas; Studentų orientacijos; Edukologijos procesas; Dvasinės vertybės; Education process; Spiritual value.

ENThe phenomenon of spiritual value orientation is one of the most important in society and education process. The problem of degradation of spiritual values is topical in the postmodern age, thus it is meaningful to continue and develop researches and to collect data and facts about the phenomenon of spirituality. The article is based on the presentation and analysis of the research on spiritual value orientation of future educators and students of other specialities. 256 year 4 students from the Faculty of Education, the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Technology of Šiauliai University were surveyed. The results of the research show that spiritual value orientation of future educators is more conveyed than spiritual values of other specialities students. The structure of internal spirituality rating scale of future educators and other specialities students is different. Spirituality of all respondents (students) is conveyed at an average and very much lower level. Religious values have the lowest rating in the structure of internal spirituality rating scale among all students. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3483
Updated:
2018-12-17 11:37:40
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: