Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinės adaptacijos ypatumai : darbdavių ir bendradarbių požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinės adaptacijos ypatumai : darbdavių ir bendradarbių požiūris
Alternative Title:
Professional Adaptation of Persons with Mild Mental Retardation: The View of Employers and Co-workers
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2006, Nr. 1 (14), p. 19-26
Keywords:
LT
Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje literatūroje mažai aptiksime duomenų atskleidžiančių darbdavių ir bendradarbių požiūrį į nežymiai sutrikusio intelekto (NSI) asmenų profesinės adaptacijos galimybes. Kaip darbdaviai ir bendradarbiai vertina neįgalų asmenį? Ar yra patenkinti jo darbo rezultatais? Kokią numato neįgalių asmenų profesinės adaptacijos perspektyvą? Kaip turėtume vertinti darbdavių ir bendradarbių požiūrį: kaip adaptaciją skatinantį ar jai nepadedantį veiksnį? Šie klausimai atspindi tyrimo problemą. Straipsnio tikslas – atskleisti darbdavių ir bendradarbių požiūrį į NSI asmenų profesinės adaptacijos galimybes ir taip susidaryti išsamesnį neįgalių asmenų profesinės adaptacijos proceso vaizdą, tiksliau išsiaiškinti, kokios aplinkybės nulėmė profesinės adaptacijos sėkmę ar nesėkmę. Bendradarbių ir darbdavių apklausos patvirtino, kad psichosocialinės aplinkos problemos yra aktualios ir nepalankios NSI asmenų profesinei adaptacijai. Kolektyvo atstūmimas yra neretas reiškinys, su kuriuo susiduria NSI jaunuolis. Iškilus sunkumams profesinės adaptacijos procese atstūmimas dominuoja prieš gailestį (nors moderniose socialinės integracijos teorijose gailestis taip pat neigiamai vertinamas kaip ir atstūmimas). Tyrimas taip pat atskleidė, kad nėra aiškaus valstybės požiūrio į paramą NSI asmenims įsidarbinimo ir profesinės adaptacijos situacijoje. Šiuo metu Lietuvoje NSI asmenų profesinė integracija išskirtinėmis priemonėmis nėra remiama. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neįgaliųjų asmenų profesinė adaptacija; Profesinė reabilitacija.

ENAcademic literature lacks data revealing the view of employers and co-workers towards the opportunities for the professional adaptation of persons with mild mental retardation (MMR). How do employers and co-workers view a disabled person? Are they satisfied with his work results? What prospects for they see for the professional adaptation of people with disability? How should we evaluate the view of employers and co-workers: as a factor encouraging adaptation or inhibiting it? These questions reflect the subject of this research. The article aims to reveal the view of employers and co-workers towards the possibilities of the professional adaptation of persons with MMR, thereby obtaining a better understanding of the professional adaptation process of people with disability and finding out the circumstances that determined the success or the failure of professional adaptation. The surveys of co-workers and employers confirmed that the problems of psychosocial environment are important and unfavourable to the professional adaptation of persons with MMR. Young people with MMR often encounter rejection by the collective. In case of difficulties in the professional adaptation process, rejection prevails over pity (although modern theories of social integration regard pity as negatively as rejection). The research also revealed the lack of clear state position with regard to support for the employment of people with MMR and the situations of professional adaptation. Currently, the professional adaptation of persons with MMR is not supported by special measures in Lithuania.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5665
Updated:
2018-12-17 11:48:05
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: