1949 m. vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija ir jos reikšmė Lietuvos Respublikos teisinei sistemai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1949 m. vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija ir jos reikšmė Lietuvos Respublikos teisinei sistemai
In the Book:
Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis / vyriausiasis mokslinis redaktorius Gintaras Švedas. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012. P. 228-242
Keywords:
LT
Teisinė sistema, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba, deklaracija; Teisinė sistema, konstitucinis aktas, nepriklausomybė, Lietuva.
EN
Legal system, The Council of freedom fighters of Lithuania, declaration; Legal system, constitutional act, independence, Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisves Kovos Sąjūdžio Deklaracijos turinys ir aptariama šio teisės akto vieta Lietuvos teisės aktų sistemoje. Straipsnyje šis teisės aktas pagal savo svarbą yra lyginamas su kitais svarbiausiais Lietuvos steigiamojo pobūdžio aktais: 1918 m. vasario 16-iosios ir 1990 kovo 11-osios aktais. Deklaracijos turinys atskleidžiamas išskiriant jos steigiamąją, tarptautinę ir demokratinę klauzules. Straipsnis baigiamas išvadomis: 1949 m. įkurta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba buvo vienintelis teisėtas organas, sovietų okupacijos metu išreiškęs lietuvių tautos valią ir siekęs nepriklausomybės atkūrimo; Deklaracija dėl savo steigiamojo pobūdžio ir konstitucinio turinio gali būti vertinama kaip virš(supra)konstitucinis aktas; Deklaracijos steigiamasis pobūdis yra silpnesnis nei 1918 m. vasario 16-osios ir 1990 m. kovo 11-osios aktą, nes šiuo dokumentu nebuvo atkurtas Lietuvos valstybingumas; didelį įtaką Deklaracijos turiniui ir formai padarė VLIK'o 1944 m. vasario 16-osios atsišaukimas ir 1946 m. balandžio 23 d. Pietų Lietuvos partizanų deklaracija. [Iš leidinio]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41927
Updated:
2019-02-22 22:15:44
Metrics:
Views: 15
Export: