Produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje (1918–2019 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje (1918–2019 m.)
Alternative Title:
Development of product costing in Lithuania (1918–2019)
In the Journal:
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 2019, t. 20, 1 pdf (16 psl.)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Produkcijos savikaina; Produkcijos savikainos kalkuliavimas; Savikainos kalkuliavimo raidos etapai; Cost of production; Product costing; Stages of development of product costing; Stages of product costing development.
Keywords:
LT
Produkcijos savikaina; Produkcijos savikainos kalkuliavimas; Savikainos kalkuliavimo raidos etapai.
EN
Cost of production; Product costing; Stages of development of product costing; Stages of product costing development.
Summary / Abstract:

LTTinkamas produkcijos savikainos kalkuliavimas padeda ne tik teisingai apskaičiuoti produkcijos savikainą, bet ir įvertinti veiklos rezultatus, prognozuoti produktų kainas, priimti pagrįstus ekonominius sprendimus. Straipsnyje nagrinėjama produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje 1918–2019 metais. Išskirti šie produkcijos savikainos kalkuliavimo raidos etapai: 1) tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio karo metais (1918–1944), 2) sovietinės okupacijos laikotarpiu (1944–1990) ir 3) atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990–2019). Kiekviename raidos etape ištirtos normatyvinių dokumentų, susijusių su produkcijos savikainos kalkuliavimu, svarbiausios nuostatos, įvertintos įvairių lietuvių autorių nuomonės, teiginiai ir pasiūlymai produkcijos savikainos kalkuliavimui tobulinti. [Iš leidinio]

ENAppropriate product costing helps not only to estimate the cost of production correctly but also to evaluate the activity results, forecast product prices, make reasonable economic decisions. The article analyses the development of product costing in Lithuania from 1918 to 2019. The following stages of development of product costing were distinguished: 1) between the world wars when Lithuania was independent and during the Second world war (1918–1944); 2) during the years of Soviet occupation (1944–1990); 3) after reinstating the independence of Lithuania (1990–2019). The most important provisions of normative documents related to product costing of every stage were analysed, opinions, statements and suggestions how to improve product costing by different Lithuanian authors were evaluated. [From the publication]

DOI:
10.15388/batp.2019.10
ISSN:
1822-8682
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83874
Updated:
2020-12-17 20:20:48
Metrics:
Views: 17    Downloads: 8
Export: