Jaunimo dalyvavimo savanoriškoje veikloje įtaka socializacijai ir kompetencijų ugdymuisi

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo dalyvavimo savanoriškoje veikloje įtaka socializacijai ir kompetencijų ugdymuisi
Alternative Title:
Influence of youth volunteering on socialization and development of competences
In the Journal:
Santalka: filologija, edukologija. 2014, t. 22, Nr. 1, p. 74-81
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Kompetencijos / Competencies; Komunikacija / Communication; Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTSavanorystė – viena iš pilietiškumo raiškos formų. Ji nusako individo pilietiškumo kokybę, jo pasirengimą aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Straipsnyje aptariamas savanorystės fenomenas, jo vieta ir vaidmuo užtikrinant visuomenės plėtrą ir tvarumą. Atskleidžiama savanorystės įtaka jaunimo socializacijai ir kompetencijų (asmeninių, socialinių ir komunikacinių) ugdymuisi. Parodomi jaunimo dalyvavimo savanoriškoje veikloje motyvai ir veiksniai, skatinantys ir trukdantys joje dalyvauti. Siekiant, kad kuo daugiau jaunimo įsitrauktų į savanorišką veiklą, dera ne tik akcentuoti dalyvavimą skatinančius pozityvius veiksnius. Taip pat reikia matyti tam trukdančius veiksnius ir ieškoti būdų, kaip sumažinti jų įtaką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunimo socializacija; Kompetencijos, saviugda, savipagalba; Profesinės, asmeninės, socialinės, komunikacinės kompetencijos; Savanorystė; Savanorystė, jaunimo socializacija, profesinės, asmeninės, socialinės komunikacinės; Savipagalba; Saviugda; Personal development; Personal development, self-help; Professional, social, communicative competences; Self-help; Volunteering; Volunteering, youth socialization; Youth socialization.

ENVolunteering is one of manifestations of citizenship. It indicates the individual’s quality in terms of citizenship and the readiness to take an active part in public activities. The current paper analyses the phenomenon of volunteering (its place and role in ensuring public development and sustainability). The influence of volunteering on the youth socialization and personal development of competences (in particular, social, professional and communicative) is disclosed in the article. The article also highlights the motives and factors that promote and prevent the youth participation in voluntary activities. [From the publication]

DOI:
10.3846/cpe.2014.07
ISSN:
2335-7711
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69671
Updated:
2019-07-29 13:05:05
Metrics:
Views: 105    Downloads: 57
Export: