Priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje: disertacija
Alternative Title:
Development of musical abilities of children of pre-school age at a music school
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
158 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m. ) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuvos muzikos mokyklos turi sukaupusios savitą ir turtingą muzikinio ugdymo praktiką, tačiau mokslinių tyrimų šioje srityje nėra atlikta. Šiame tyrime išryškinta priešmokyklinio muzikinio ugdymo svarba, apibrėžtos muzikinių gabumų ir gebėjimų sąvokos, išskirti ketverių-šešerių metų vaikų pagrindiniai muzikiniai gebėjimai: muzikos ritmo pajautimas; gebėjimas tiksliai intonuoti ir dermės pajautimas, gebėjimas įvaldyti balso diapazoną; gebėjimas sukoncentruoti dėmesį ir įsiminti muzikinius darinius; gebėjimas emocinės raiškos būdais perteikti muzikos nuotaiką. Individualių muzikinių gebėjimų testo metodu nustatyti ketverių-šešerių metų vaikų šių muzikinių gebėjimų lygiai ir ypatumai. Sukurtas ir pedagoginiu eksperimentu patikrintas vaikų muzikinių gebėjimų kompleksinio ugdymo modelis. Atskleistos šios priešmokyklinio amžiaus vaikų pagrindinių muzikinių gebėjimų plėtotės pedagoginės prielaidos: koncentriniu principu sudarytas vaikų muzikinių gebėjimų ugdymo turinys, pateiktas „ Muzikinių gebėjimų ugdymo programoje“ ir kompleksinis muzikinių gebėjimų ugdymas, pagrįstas įvairių muzikinės veiklos rūšių ( muzikos klausymo, dainavimo, ritmikos, grojimo, improvizavimo ir kūrybos) sąveika. Apibendrinant tyrimų rezultatus, konstatuota, kad, taikant tyrime numatytas pedagoginio poveikio priemones, tiriamųjų vaikų pagrindiniai muzikiniai gebėjimai sėkmingai plėtojasi ir jie yra tinkamai pasirengę mokytis muzikos mokyklos pirmojoje klasėje. [Iš leidinio]

ENLithuanian music schools have original and rich experience of musical education; however, there were no scientific research carried out in this sphere. This investigation highlights the importance of pre-school musical education, defines the conceptions of musical abilities and skill, distinguishes major musical abilities of four-six-year old children: feeling the rhythm of music; the ability to exactly intone, the ability to master the range of voice; the ability to concentrate attention and memorise musical combinations; the ability to convey the mood of music by means of emotional expression. By method of a test of individual musical abilities levels and peculiarities of musical abilities of four-six-year children are established. The model of complex development of musical abilities of children was created and tested by means of a pedagogical experiment. Pedagogical preconditions for the development of main musical abilities of children of pre-school age are revealed: the contents of development of musical abilities of children were formed on the concert principle and presented in the “Programme of the Development of Musical Abilities” and a complex development of musical abilities based on interaction of different kinds of a musical activity (listening to music, singing, rhythmic, playing, improvising and creation). In summing up the investigation results it was stated that applying the planned measures of pedagogical effect in the investigation main musical abilities of children under investigation are successfully developed and they are properly prepared for attending the first form of a music school.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10253
Updated:
2022-02-07 20:08:45
Metrics:
Views: 49
Export: