Muzikos terapija neurologijoje : patirtis pasaulyje ir situacija Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Muzikos terapija neurologijoje: patirtis pasaulyje ir situacija Lietuvoje
Alternative Title:
Music therapy in neurology: world experience and the situation in Lithuania
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2011, Nr. 18 (29), p. 35-48, 111-124 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Muzika / Music; Specialusis ugdymas / Special education; Sveikatos priežiūra / Health care.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama muzikos terapijos taikymo neurologijoje patirtis pasaulyje ir situacija Lietuvoje. teorinių tyrimo metodų pagrindu yra atskleidžiama neurologinės muzikos terapijos samprata bei apžvelgiamos muzikos terapijos taikymo neurologijoje galimybės. Situacijos šalyje analizė pateikiama remiantis sveikatos priežiūros institucijų, teikiančių suaugusiųjų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas gydant nervų sistemos ligas, bei nevyriausybinių organizacijų, vienijančių nervų sistemos ligomis sergančius asmenis, ir Lietuvos muzikos terapijos asociacijos narių apklausos duomenimis. pateikiama šalyje vykdomų mokslinių tyrimų aptariamu klausimu apžvalga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muzikos terapija; Nervų sistemos ligos; Reabilitacija; Music therapy; Neurological diseases; Rehabilitation.

ENArticle deals with the experience of application of music therapy in neurology all over the world and presents the situation in Lithuania. The concept of neurologic music therapy is disclosed on the basis of theoretical research methods and the range of music therapy application options in neurology is overviewed. Analysis of the situation in the country is given by processing the survey data from health care institutions providing adult medical rehabilitation and sanatorium treatment for neurological diseases, and non-governmental organizations uniting the persons with nervous system diseases as well as the members of Lithuanian Music Therapy association. Current research work taking place in the context in question in Lithuania is overviewed. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42509
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 33    Downloads: 12
Export: