Qualities and limits in education of immigrant children at secondary schools : school, teacher, municipality and government roles

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Qualities and limits in education of immigrant children at secondary schools: school, teacher, municipality and government roles
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Imigrantų vaikai; Vidurinės mokyklos; Mokytojai; Savivaldybės; Vyriausybė; Immigrant children; Secondary schools; Teacher; Municipality; Government.
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Savivalda. Savivaldybės / Self-government. Municipalities; Vaikai / Children; Vidurinės mokyklos; Vyriausybė / Government.
EN
Government; Municipality; Secondary schools.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas: išryškinti prielaidas ir ribotumus ugdant imigrantus vaikus vidurinėse mokyklose nustantant mokyklos, mokytojo, savivaldybės ir vyriausybės vaidmenis. Išvados: VAIDMENYS: mokykla atlieka organizatoriaus padėjėjo, vertintojo, tutoriaus vaidmenis; savivaldybė atlieka finansinio rėmėjo, organizatoriaus, prognozuotojo, iniciatoriaus, pagalbininko, metodinio konsultanto ir tyrėjo vaidmenis; vyriausybė atsakinga už finansinų planavimą ir aiškaus, tikslaus turinio dokumentų kūrimą; mokytojas kuria ugdymo programas pagal imigrantų vaikų amžių ir gebėjimus. RIBOTUMAI: imigrantų vaikų ugdymas sudėtingas, kai jie nežino nacionalinės konkrečios šalies kalbos; ugdymo procese vaikams reikalavimai yra skirtingi nei buvo gimtoje šalyje; vidurinėse mokyklose koncentruojamasi į vaiko amžių, o ne į jo turimus gebėjimus. PRIELAIDOS: adekvatūs ugdymo metodai; mokymosi medžiagos kūrimas imigrantams vaikams; aktyvus socialinis-kultūrinis ugdymas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENAim of research: to reveal preconditions and limitations in the education of immigrant children in secondary schools by determining roles of school, teacher, municipality and government. Conclusions: ROLES: a school performs roles of an assistant organiser, evaluator and tutor; a municipality performs roles as a sponsor, organiser, forecaster, initiator, assistant, methodical consultant and researcher; a government is in charge of financial planning and development of documents with a clear and precise content; a teacher develops educational programmes by age and capacities of immigrant children. LIMITATIONS: education of immigrant children is difficult because they do not speak the national language of a specific country; requirements of the educational process are different from those applied in their home country; secondary schools tend to focus on children’s age rather than their capacities. PRECONDITIONS: adequate educational methods; development of teaching materials for immigrant children and active socio-cultural education.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9679
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: