Lietuvos tautinių mažumų švietimas multikultūriškumo vertybiniame kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos tautinių mažumų švietimas multikultūriškumo vertybiniame kontekste: disertacija
Alternative Title:
Education of Lithuanian National Minorities in the multicultural Value Context
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
217 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Education of national minorities in Lithuania in the context of multiculturalism Kaunas : Technologija, 2000 23 p
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė demokratinė mąstysena kuria naujus šiuolaikinius socialinius idealus,vienas jų – visuomenės multikultūriškumo idėja, kuri pasižymi vertybine konotacija. Tikslas – ištirti tautinių mažumų švietimo istorinę retrospektyvą, šiuolaikinę būklę, raidos tendencijas ir numatyti ateities projekcijas visuomenės multikultūriškumo idėjos kontekste. Atliktas empirinis tyrimas lietuviškoje ir nelietuviškoje mokyklose leidžia diagnozuoti kai kurias šiuolaikines Lietuvos tautinių mažumų švietimo problemas.

ENThe contemporary demographic mindset creates new contemporary social ideals, one of which is the idea of multicultural society, which is characterized by a value connotation. The aim is to analyse the historic retrospective of education of national minorities, the current status, development trends, and anticipate the future projections in the context of idea of multicultural society. The delivered empiric research in Lithuanian and non-Lithuanian schools allows diagnosing some contemporary issues pertaining to education of Lithuanian national minorities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9699
Updated:
2022-02-07 20:09:12
Metrics:
Views: 29
Export: