Search for checks and balances system at the local - government level of the Republic of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Search for checks and balances system at the local - government level of the Republic of Lithuania
Alternative Title:
Stabdžių ir atsvarų sistemos paieška ir vietos savivaldos lymenyje
In the Journal:
Įžvalgos. 2020, 1, p. 210-217
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Politinė ideologija / Political ideology; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra nagrinėjama LR vietos savivaldos padėtis Valstybės sąrangoje, vietos savivaldos santykis su centrine valdžia ir pačių vietos savivaldos institucijų tarpusavio sąveika. Plati praktinė ir teisės aktų analizė rodo, kad savivaldoje valdžių sąveika yra specifinė, kadangi jos sąveikauja ne tik pačios tarpusavyje, bet ir su Valstybės valdžiomis (Skirtingu lygmeniu). Pats faktas apie valdžių sąveikas suponuoja tai, kad svertų mechanizmai savivaldoje irgi egzistuoja. Šiame moksliniame darbe bandoma atskleisti esminius stabdžių ir atsvarų (angl. Checks and balances) sistemos veikimo LR vietos savivaldos lygmenyje bruožus. Atsižvelgiant į mokslinio straipsnio tematiką, tikslus ir uždavinius Dokumentų analizės metodas taikytas renkant ir tiriant duomenis. Duomenų šaltiniai: Nacionaliniai teisės aktai, Europos sąjungos ir tarptautiniai teisės aktai, LR Konstitucinio teismo nutarimai, aktuali teismų praktika, susiję mokslo darbai ir kt. Sisteminės analizės metodas taikytas kompleksiškai tiriant teisės normas, aktualią teismų jurisprudenciją bei įgyvendinimo praktiką. Stebėjimo metodas taikytas tiesiogiai dalyvaujant praktinėje veikloje. Straipsnio autorius turi sukaupęs praktinės patirties LR Vietos savivaldos teisinio reguliavimo srityje, nuo 2011 m. iki dabar yra savivaldybės tarybos narys, taip pat 2011-2012 m. buvo LR Seimo vicepirmininko visuomeniniu konsultantu. Apibendrinimo metodas taikytas apibendrinant surinktus ir išanalizuotus tyrimo duomenis bei formuluojant išvadas. [Iš leidinio]

ENIn this paper examines the place of self-government in the Republic of Lithuania, the relationship of local self-government with the central government and the interaction between self-government institutions. Extensive practical and legislative analysis shows that in self-government, powers interactions are specific because they interact not only with each other but also with central government, however the fact about government interactions presupposes that leverage mechanisms are also exist in self-government. In this scientific work trying to reveal the essential features of operation of the Checks and balances system in the local - government. Keywords: European Charter of Local Self-Government, Checks and Balances system, municipal council, democratic. [From the publication]

ISSN:
2669-0330
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99326
Updated:
2023-12-01 14:47:57
Metrics:
Views: 5
Export: