Business clusters and the potential of the biotechnology sector in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Business clusters and the potential of the biotechnology sector in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2009, t. 87, p. 81-89
Keywords:
LT
Biotechnologija; Inovacijos / Innovations; Klasteriai; Šumpeteris.
EN
Biotechnology; Business cluster theory.; Clusters; Innovation; Schumpeter; World-systems analysis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama esamos Lietuvos būklės apžvalga globalios ekonomikos kontekste. Šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti Lietuvos gebėjimą plėsti savo ekonomiką krizės laikotarpiu, pagrindinį dėmesį kreipiant į unikalų gebėjimą taikyti inovacijas biotechnologijų sektoriuje. Pradinė autorių hipotezė buvo, kad Lietuvos biotechnologijų sektorius plečiasi dėl įkurtų verslo klasterių. Remdamiesi Schumpeter mintimis apie inovacijas bei Porter verslo klasterių teorija, autoriai teigia, kad Lietuva yra reikiamu laiku reikiamoje vietoje, kad pasidarytų regioniniu lyderiu biotechnologijų srityje. Nors Lietuvos ekonomika augo, palyginus su kitomis šalimis, šis augimas nėra spartus. Viena iš priežasčių gali būti ta, kad užsienio investuotojai vis labiau diversifikuoja savo investicijas į didesnį šalių skaičių, ir todėl investicijos ir vystymasis Lietuvoje lėtėja. Be to, didėjant darbo kainai Lietuvoje, užsienio investuotojai gali nuspręsti, kad jiems pelningiau investuoti šalyje, kurioje darbo jėga pigesnė. Nedideli kaštai yra tik viena diversifikacijos priežasčių. Kompanijos taip pat gali siekti technologinės sėkmės naudodamos vietinius talentus, turinčius aukštą išsilavinimą. Straipsnio tikslas buvo iliustruoti hierarchiją centras-periferija, siejant ją su Lietuvos globalia pozicija ir ypač akcentuojant inovacijų vaidmenį biotechnologijoje. Autoriai daro išvadą, kad Lietuva yra kylančioje hierarchijos trajektorijos dalyje. Lietuva turi daug pusiau periferinės šalies bruožų, ir turėdama tokį klestintį inovatyvų sektorių kaip biotechnologija, ji turi geras galimybes išgyventi dabartinę ekonomikos krizę geriau, nei kitos šalys.

ENWhat are the unique circumstances that allow innovations in an economy to take hold and mature into productive business sectors? We pose the given question in our discussion of the uncommonly favorable circumstances surrounding the biotechnology sector in Lithuania. The purpose of this paper is to analyze Lithuania's ability to expand its economy during a time of crisis, focusing on its unique ability to innovate in such sectors as biotechnology. Our primary hypothesis is as follows: Lithuanian biotechnology sector is expanding because business clusters have been established. Drawing upon Schumpeter's ideas of innovation and Porter's business cluster theory, we argue that Lithuania is "at the right place and the right time" to make itself a regional leader in biotechnology. We draw upon the world-systems theory to argue that biotechnology is one means whereby Lithuania can rise in the global core-periphery hierarchy. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20875
Updated:
2018-12-17 12:27:03
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: