Kasacinio proceso reglamentavimas naujajame civilinio proceso kodekse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kasacinio proceso reglamentavimas naujajame civilinio proceso kodekse
Alternative Title:
Regulation of the cassation process in the new Civil Process Code
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 28 (20), p. 164-177
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bylinėjimasis; Civilinio proceso kodeksas; Civilinis procesas; Ieškinys; Kasacija; Kasacinis procesas; Action; Cassation; Cassation proceedings; Civil Procedure Code; Civil procedure; Litigation.
Keywords:
LT
Bylinėjimasis; Civilinis procesas; Ieškinys; Kasacija; Kasacinis procesas; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Teisės šaltiniai / Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTĮvertinus kasacijos instituto istorinę raidą Lietuvoje, taip pat šio instituto reglamentavimo užsienio valstybėse patirtį, naujajame Civilinio proceso kodekse, palyginti su dabartiniu kasacijos civiliniame procese reguliavimu, buvo būtina iš dalies reformuoti kasacijos institutą. Nors naujajame kodekse kaip kasacijos modelio pagrindas numatoma dabar galiojanti kasacijos sistema, kelių metų praktika padiktavo poreikį pašalinti išryškėjusius kasacijos instituto teisinio reguliavimo trūkumus bei įtvirtinti kai kurias esmines naujoves. Visų pirma svarbu nustatyti pagrindinį kasacijos tikslą ir kasacinio teismo paskirtį – vienodos teismų praktikos taikant ir aiškinant teisės normas formavimas ir teisės plėtojimas. Pagrindiniu kasacijos rezultatu laikytina aktuali teismų praktikai teisės taikymo ir aiškinimo nagrinėjamojoje byloje taisyklė. Šie kasacijos tikslai apibrėžia ir įstatyme numatomų kasacijos pagrindų ribas, ir reikalavimą, kad kasacinius skundus surašytų bei dalyvaujantiems byloje asmenims kasaciniame teisme atstovautų kvalifikuoti teisininkai profesionalai – advokatai ir kai kurie kiti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintys asmenys, taip pat leidimų sistemos, sprendžiant kasacinių skundų priėmimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme klausimus, įvedimą. Leidimų sistemos įvedimas kartu sudaro sąlygas atsisakyti beveik visų absoliučių (numatytų tiesiogiai įstatyme) kasacijos ribojimo atvejų.Siekiant pabrėžti rungimosi ir dispozityvumo bei teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principų civiliniame procese svarbą, pagrįstai naujajame Civilinio proceso kodekse numatoma atsisakyti kasacinio teikimo instituto, o tai galima laikyti vienu pozityviausių pokyčių reformuojant dabartinę kasaciją. Straipsnyje taip pat aptariamos kai kurios kitos kasacijos naujovės 2002 m. vasario 28 d. įstatymu Nr. IX-743 patvirtintame ir nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiame Civilinio proceso kodekse, kurios, kodekso projektą rengusių autorių nuomone, turėtų padėti veiksmingai įgyvendinti kasacijos uždavinius – kasacijos ribų (kasacinio teismo teisių) klausimas, non reformatio in pejus principo galiojimas kasacijoje ir kitos. [Iš leidinio]

ENUpon the evaluation of the historical development of the cassation institution, also the experience of the foreign countries regulating this institution, in the preparation work of the new Civil Process Code to compare with the present regulation of the cassation in the civil process, partial reform of the cassation institution is required. Though in the new code as the base of the cassation model the current cassation system can be foreseen, practice of the several years has pointed to the need of including some essential innovations. It is important to determine the fundamental aim of the cassation and the purpose of the cassation court - development of the law and formation of the uniform practice of courts, fulfilling and explaining legal regulations. The rule (relevant to the practise of courts) of application and interpretation the law in the concrete case is to be called the basic result of the cassation. The limits of the foundations in the cassation and the requirement, that cassation claims be complied and persons participating in the case be represented by skilled professional lawyers - barristers and some other persons with higher-university law education, also creating the system of the permissions, making decision on the acceptance of cassation claims in the Cassation Court of Lithuania, are determined in these aims of the cassation. The creation of the permissions system enables to reject nearly all the absolute (provided directly in the law) restrictions of the cassations too. […]. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34780
Updated:
2018-12-17 11:03:36
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: