Žemaitijos dainos ir muzika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitijos dainos ir muzika
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
120 p
Keywords:
LT
19 amžius; Dainos / Songs; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LT„Šia kompaktine plokštele tęsiama restauruotų fonografo įrašų serija, supažindinanti klausytojus su visų Lietuvos regionų tradicine muzika. Kūriniai atrinkti iš 1935–1941 metais Lietuvių tautosakos archyve sukauptos fonografo plokštelių kolekcijos. Į fonografo plokšteles įrašytos Mortos Katkienės, Antaninos Karpienės, Antaninos Ereminienės, Malvinos Montvydienės, Akvelinos Montvydaitės, Juozo Alejūno, Jurgio Valausko ir kt. padainuotos dainos. Bene archajiškiausios dainos susijusios su senaisiais verslais – medžiokle ir žemdirbyste. Šių dainų melodijos labai paprastos, jų muzikinės intonacijos artimos kalbos intonacijoms. Žemaitiško dainingumo ir melodikos puošnumo pavyzdžiai yra šienapjūtės dainos. Jų melodijų linijos tai kyla aukštyn, tai leidžiasi žemyn, pasak pačių dainininkų, linguoja. Kompaktinėje plokštelėje pateikiama nemažai meilės, šeimos ir vestuvinių dainų, skambėjusių XIX a. pabaigos – XX a. pradžios vestuvėse. <...> Leidinyje skelbiama instrumentinė muzika pasižymi žanrų įvairove ir skirtingų instrumentų tembrų spalvomis. Čia randame vienu primityviausių instrumentų – beržo tošele ir senaisiais piemenų pučiamaisiais instrumentais: ožragiu, karvės ragu, lamzdeliu, birbyne, taip pat kanklėmis ir mandolina atliekamus kūrinius. <...> Skelbiant įrašus norėta nors kiek atkurti darbų, pasilinksminimų ir tradicinių vestuvių nuotaiką, todėl dainų ir instrumentinės muzikos kūrinių įrašai kruopščiai suderinti, iš jų sudėliota vientisa kompozicija.“ Kartu su 43 kūrinių įrašais pateikiamos 41 melodijos transkripcijos, 25 tekstai, 19 nuotraukų ir įvadinis straipsnis.Reikšminiai žodžiai: Žemaitija (Samogitia); Liaudies dainos; Instrumentinė muzika; Muzikinio folkloro šaltinių publikavimas; Samogitia; Folk songs; Instrumental music; Musical folklore sources publication.

EN“This CD continues a CD series of restored phonographic records acquainting the listeners with the traditional regional music of Lithuania. The musical works were selected from a collection of phonographic disks collected in the archives of Lithuanian folklore in 1935-1941. The phonographic disks contain songs given by Morta Katkienė, Antanina Karpienė, Antanina Ereminienė, Malvina Montvydienė, Akvelina Montvydaitė, Juozas Alejūnas, Jurgis Valauskas, and others. Probably the most archaic songs are related to the old occupations: hunting and agriculture. Melodies of those songs are very simple, and their musical intonations are very close to that of speech. The best examples of smart Samogitian melodies are hay time songs. Their melody lines turn up and down, and, as the singers tell, swing. The CD includes love, family, and wedding songs that sound in wedding parties at the end of 19th – the beginning of 20th century. (…) The instrumental music recorded on this CD features various genres and timbres of instruments. Here we find musical creatures given using the most primitive instrument as birchbark pipes and old wind-instruments of shepherds: goat’s horns, cow’s horns, wooden pipes lamzdeliai, syrinxs, Lithuanian harps kanklės, and mandolins. (...) Publication of those records aimed to restore the state of mind when working, celebrating, or organising traditional festivals such as wedding, thus the songs and the instrumental plays are so thoroughly matched that they are like a one-piece composition”. Forty three musical records are augmented by 41 melody transcriptions, 25 texts, 19 photos, and an introductive article.”.

ISBN:
M706239040
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9854
Updated:
2013-04-28 17:02:29
Metrics:
Views: 167
Export: